Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Odpowiedzi na zapytania mailowe udzielane są w terminie do trzech dni. Wnioski dotyczące płatności kieruje się do Kanclerza Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach za pośrednictwem dziekanatu. Kanclerz rozpatruje podania w terminie do 2 tygodni.
Kwestura
 • poniedziałek
  8:00-14:00
 • wtorek
  8:00-14:00
 • środa
  8:00-14:00
 • czwartek
  8:00-14:00
 • piątek
  8:00-14:00
Informacja o sposobie dokonywania płatności w WSTI:

jednorazowo za semestr, a więc w dwóch wpłatach w ciągu roku, płatnych do 10 października w semestrze zimowym i do 10 marca w semestrze letnim. Wybierając formę płatności w 2 ratach korzystasz z upustu o wartości ok. 5% (upust dot. studiów I stopnia)

w dziesięciu zaliczkach miesięcznych płaconych z góry do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia i września. Wybierając formę płatności w 10 ratach korzystasz z 2 miesięcy w roku wolnych od opłat

w dwunastu zaliczkach miesięcznych płaconych z góry do 10 dnia każdego miesiąca w roku. Wybierając formę płatności w 12 ratach płacisz co miesiąc niską ratę

Dziesiąty dzień miesiąca – bez względu na występowanie dni wolnych od pracy – stanowi nieprzekraczalny termin, do którego opłata powinna być zaksięgowana na koncie uczelni. Za opóźnienie w płatnościach naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Student może dokonać zmiany wybranego przez siebie sposobu wnoszenia opłat jedynie przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października wypełniając Deklarację wnoszenia opłat.

Dla wygody studentów WSTI – przy współpracy z BNP Paribas – przygotowała system masowych płatności oparty o mechanizmy bankowości elektronicznej oraz indywidualne konta w systemie Mass Collect. Numer konta jest generowany na podstawie numeru albumu studenta i jest indywidualny dla każdego studenta -wpłaty są automatycznie księgowane na subkonto danego studenta.

 

Dostęp do aktualnego salda oraz numeru konta student uzyskuje za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni – w module Opłaty.

Skip to content