Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Grafika

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjat

Specjalności

4 specjalności

Cena od

475 zł / rata

Strona główna

Sylwetka absolwenta

O absolwencie

Absolwent kierunku GRAFIKA posiada wiedzę i kompetencje twórcze w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i tradycyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych, a także edukacyjnych.

 

Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, technologii IT czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

 

W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, modelowania i kompozycji.

 

W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

 

Dokąd po studiach, czyli jakie perspektywy zawodowe dla absolwentów

Absolwent kierunku Grafika może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 

 • agencjach graficznych,
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,
 • instytucjach kultury.

Projektowanie graficzne

Dokąd po studiach, czyli jakie perspektywy zawodowe dla absolwentów

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie graficzne nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zagadnień grafiki edytorskiej i druku cyfrowego, technik poligraficznych, DTP prepress’u i postpress’u
 • projektowania na potrzeby marketingowe – projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej
 • projektowania publikacji, składu i łamania publikacji, typografii w druku
 • zaawansowanej, fachowej obsługi urządzeń do druku cyfrowego, ich kalibracji do druku na różnych materiałach
 • realizacji zadań z zakresu fotografii użytkowej (reklamowej), korekcji i retuszu fotografii, fotografowania produktu, projektowania, organizacji i realizacji kreatywnych, ukierunkowanych marketingowo sesji fotograficznych
 • projektowania serwisów internetowych (projektowania graficznego i budowy serwisów internetowych, przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego, w tym: projektowania architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI)
 • przygotowania i projektowania multimediów na potrzeby reklamowe w Internecie

 

Absolwent będzie:

 • wykazywał się znajomością zagadnień komunikacji marketingowej, umiejętnością dostrzegania, analizowania i selekcjonowania istotnych cech obiektu komunikacji oraz budowania na tej podstawie spójnego komunikatu marketingowego w oparciu o własną kreację,
 • posiadał umiejętność budowania systemu identyfikacji korporacyjnej, znajomość zasad budowy kampanii promocyjnych (komercyjnych i społecznych)

 

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Projektowanie graficzne absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP
 • druku cyfrowego
 • usług projektowych związanych z tworzeniem serwisów internetowych
 • usług marketingowych i reklamowych
 • fotografii reklamowej

Multimedia

Absolwent kierunku Grafika o specjalności Multimedia nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjnej
 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D
 • animacji 3D i 2D
 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych
 • projektowania inżynieryjnego AutoCad 2D i 3D
 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

 

Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania graficznego i budowy multimedialnych serwisów internetowych
 • architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI
 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego
 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych, scenopisarstwa oraz przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

 

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Multimedia absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • modelowania 2D i 3D i wykonywania prac w AutoCad 2D i 3D
 • usług internetowych, video oraz usług reklamowych i marketingowych

Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

Specjalność ta łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego oraz warsztatu grafiki komputerowej ze uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier. Bardzo ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej. Program specjalności został opracowany przy ścisłej współpracy ze praktykami związanymi z branżą gier wideo.

 

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • animacja 2D i 3D
 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier
 • tworzenia grafiki komputerowej
 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier
 • projektowania interakcji postaci i obiektów
 • modelowania 3D oraz animacji wideo
 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier
 • komputerowych efektów specjalnych
 • programowanie zagadnień logiki gry i sztucznej inteligencji występujących w niej postaci
 • praktyczne korzystanie z profesjonalnych platform softwarowyh stosowanych w obszarze gier
 • organizowania procesu projektowego gry
 • realizacji gier w różnych środowiskach i na różnych platformach (platforma mobilna, środowisko webowe, gry sieciowe)
 • zrozumienia i zdobycie umiejętności modelowania złożonych scen dynamicznych zachowujących się zgodnie z prawami fizyki

 

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności  absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • firmach tworzących gry komputerowe
 • firmach programistycznych
 • agencjach reklamowych i marketingowych
 • studiach deweloperskich
 • studiach graficznych i fotograficznych
 • przy produkcji filmowej i telewizyjnej

UX Design – projektowanie użyteczności

W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter – stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience.

 

UX Design – projektowanie użyteczności to specjalność w której proponujemy unikalne połączenie UX design z analityką internetową. Pokazujemy proces, od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań. Odpowiednio dobrane przedmioty w programie specjalności pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

 

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania interfejsu
 • interakcji z użytkownikiem
 • architektury informacji
 • postrzegania serwisu i marki
 • tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań
 • pozycjonowania stron
 • copywriting`u

 

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • UX Designer / UX Specialist
 • Projektant UX/UI
 • UX Researcher
 • Web Analyst, Digital Marketing Analyst
 • Web developer
 • analityk biznesowy i systemowy
 • właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu
 • specjalista ds. zapewnienia jakości
 • inżynier wymagań
Skip to content