Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Samorząd studencki

Samorząd Studencki to grono ludzi chętnych zmieniać studencką rzeczywistość. To studenci działający dla studentów, poświęcający czas, aby aktywności studenckie wykraczały poza obowiazkowe ramy nauczania.

 

Celem działań Samorządu Studenckiego jest przekształcanie uczelni w miejsce, gdzie każdy może realizować swoje pomysły, wyrażać siebie, a jednocześnie czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim.

 

Samorząd Studencki reprezentuje całe grono studenckie, dlatego jest wybierany w demokratycznym głosowaniu. Samorząd służy wspieraniu spraw studenckich i reprezentowaniu ich na forum władz uczelni. Jest pełnoprawnym reprezentantem spraw studenckich w strukturach uczelni.

 

Możesz włączyć się w aktywność Samorządu i działać na rzecz siebie i innych. Pamiętaj, że do Samorządu możesz zwrócić się we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Aktualności

Czemu służy samorząd studencki

Tworzy instytucję reprezentującą studentów przed władzami uczelni,

uczestniczy w kolegialnych obradach uczelni

wspiera studenckie inicjatywy o charakterze sportowym,

reprezentuje uczelnie przed organami Parlamentu Studentów RP

inicjuje akcje wspierające działalność naukową

rozwija współpracę międzyuczelnianą,

bierze czynny udział w kreowaniu porządku prawnego na uczelni,

dąży do wzbogacania programu studiów zajęciami fakultatywnymi,

działa na rzecz rozwoju kulturalnego wśród studentów,

ułatwia realizowanie studenckich projektów,

pomaga w rozwiązywaniu studenckich problemów,

odpowiada na nurtujące studentów pytania.

Członkowie

Lista członków Samorządu Studenckiego WSTI.

Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego:

Julia Repeć

e-mail: samorzad@wsti.pl

Wice przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

Julia Dudka

e-mail: samorzad@wsti.pl

Skarbnik Samorządu Studenckiego:

Krystyna Polowy

e-mail: samorzad@wsti.pl

Współorganizacja Juwenaliów Śląskich oraz działanie w komisji dyscyplinarnej

Nadia Pluta

e-mail: samorzad@wsti.pl

Organizacja warsztatów

Kacper Siwek

e-mail: samorzad@wsti.pl

Kontakt z samorządem

Studiowanie to także kształcenie charakteru

Chcesz uczestniczyć w spotkaniu, zgłosić projekt czy wyrazić uwagi, napisz lub zadzwoń do nas!

 

Zasady finansowania Samorządu Studenckiego WSTI
Skip to content