Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

IT Academy

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach została autoryzowanym akademickim ośrodkiem szkoleniowym firmy MICROSOFT w ramach programu Microsoft IT Academy Advanced Program.

Uczestnictwo uczelni w tym programie umożliwi studentom oraz osobom z zewnątrz udział w autoryzowanych szkoleniach i kursach dotyczących produktów firmy Microsoft, a co się z tym wiąże, przygotowaniem do uzyskania certyfikatów honorowanych na całym świecie (Microsoft Certified Professional – MCP), potwierdzających znajomość tychże produktów.

 

Pracodawcy oczekują, że ich przyszli pracownicy będą posiadać odpowiednie umiejętności techniczne, a gospodarki państw rynków wschodzących postrzegają osoby posiadające umiejętności techniczne jako grupę pracowników wpływającą w najwyższym stopniu na wzrost gospodarczy.

 

Dlatego też na świecie, przez różne korporacje informatyczne (Microsoft, CISCO, Novell, itd.) opracowane zostały odpowiednie ścieżki certyfikacyjne (tj. egzaminy certyfikujące poświadczające określoną wiedzę), co ma na celu ułatwienie studentom znalezienie pierwszej pracy lub zapewnienie szybszego awansu osobom już pracującym. Aby umożliwić przygotowanie studentów do tychże ścieżek certyfikacyjnych, opracowane zostały również odpowiednie programy edukacyjne, m.in. dla uczelni wyższych.

 

Program Microsoft IT Academy jest takim właśnie rozwiązaniem edukacyjnym, które ma udostępnić zasoby edukacyjne i narzędzia, umożliwiające efektywne nauczanie w zakresie technologii Microsoft dla studentów, jak i również nauczycieli.

 

Przystąpienie do programu IT Academy ma więc pomóc naszym studentom uzyskać umiejętności z zakresu Technologii Teleinformatycznych, które lepiej przygotują ich do rywalizacji na rynku pracy, pozwolą awansować na lepiej płatne stanowiska i zrealizować potencjał który posiadają.

Informacje dla studentów

Program IT Academy w swoim przeznaczeniu, i w efekcie końcowym skierowany jest na korzyści przede wszystkim dla studentów, a są nimi:

Nauka na zajęciach w oparciu o przygotowane na światowym poziomie programy szkoleniowe, bazujące na technologiach Microsoft, przygotowujące do egzaminów certyfikujących.

Możliwość dostępu (również w domu) do 51 kursów
e-learningowych technologii Microsoft (dzięki temu iż nasza uczelnia jest członkiem IT Academy w wersji Advanced).

Możliwość dostępu i legalnego otrzymania (do domu) większości oprogramowania firmy Microsoft (praktycznie każdego poza „MS Office”) w ramach programu MSDN AA (powiązanego z IT Academy).

Po zaliczeniu przedmiotu, który jest prowadzony w ramach programu IT Academy, studenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu od firmy Microsoft.

Egzaminy Microsoft Certified Professional (MCP) – studenci (do momentu aż ukończą uczelnię) mogą zdawać egzaminy certyfikujące za specjalną cenę – 130 zł (tylko w ośrodkach „ABC Data”, który to mieści się obok naszej uczelni), normalnie jest to cena ok. 400 zł

Uczelnia również przygotowuje dla studentów ofertę kursów, stricte przygotowujących do egzaminów MCP.

Informacje dla wykladowców

Dlaczego warto korzystać z programu IT Academy na zajęciach dydaktycznych?

Program ten ma na celu przede wszystkim przekazanie wykładowcom gotowych profesjonalnych materiałów z których mogą korzystać na swoich zajęciach, opracowanych przez firmę Microsoft. Pozwala więc na ujednolicenie toku zajęć przez wszystkich prowadzących w danym przedmiocie w sposób prosty i efektywny, oraz przekazanie studentom materiałów z których mogą również korzystać w domu.

 

Materiały nie muszą być zaadoptowane w 100%, można modyfikować ich zawartość, jeżeli uznajemy, że czegoś brakuje, uważamy, że coś byłoby lepiej inaczej, itd. Także nie mu tu twardego wymuszenia używania dokładnie takich, a nie innych materiałów.

 

Warunki mówią, iż „minimum 50% czasu przedmiotu powinno być poświęcone na omawianie zagadnień zawartych w danym podręczniku/materiałach dydaktycznych”. Mowa więc o zagadnieniach, a nie stricte przerabianiu podręcznika Microsoft bez możliwości wnoszenia własnych zmian.

Dodatkowo prowadzenie zajęć, jednakże co ważne – przez wszystkich prowadzących dany przedmiot, daje pewne dodatkowe benefity

Są nimi przede wszystkim:

 

Studenci, którzy zaliczą przedmiot, otrzymają certyfikat ukończenia kursu od firmy Microsoft (także dla nich to fajna rzecz).

Wykładowcy mają możliwość darmowego uczestnictwa w kursach (szkoleniowych) w autoryzowanych centrach edukacyjnych, odpowiadającym wdrożonemu na ich zajęciach kursowi (kursy te normalnie kosztują gdzieś w granicach ok. 3 000 zł).

Można również punkty otrzymane za prowadzenie zajęć w ramach IT Academy, zamiast na szkolenia wymienić na:

  • Szkolenia z technik prowadzenia prezentacji;
  • Książki wydawnictwa MS Press;
  • Udział w konferencjach typu TechEd, ITForum;
  • Jesteś zainteresowany tym tematem lub masz jeszcze jakieś pytania?

    Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z nami.

    Skip to content