Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informacje Ogólne

Informacje ogólne dotyczące idei działania Akademii CISCO

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

 

Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Tylko w Polsce w najbliższych trzech latach 32% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji.

 

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 250 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy.

 

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

 

Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

O CISCO

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest członkiem programu Cisco Networking Academy (cisco.netacad.net).

W ramach utworzonej przy uczelni Lokalnej Akademii CISCO prowadzone są autoryzowane przez firmę CISCO zajęcia, kształcące przyszłych specjalistów ds. sieci komputerowych.

 

Studenci/kursanci kształcący się w ramach Akademii CISCO nabierają umiejętności w obszarze działania i konfiguracji sieci komputerowych, konfiguracji i zarządzania routerami oraz switchami firmy CISCO.

 

Podstawowym kursem realizowanym w ramach Akademii CISCO jest kurs „CCNA Routing&Switching”, uczący podstaw działania sieci komputerowej opartej na protokole TCP/IP, oraz projektowania, budowy i zarządzania infrastrukturalną (sprzetową) częścią sieci komputerowej w oparciu o technologie Cisco.

 

Kurs „CCNA Routing&Switching” realizowany w WSTI (podobnie jak w każdej innej Akademii CISCO działającej w ramach CISCO Networking Academy Program) ma na celu również przygotować studentów/kursantów do zdania egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu CCNA (CISCO Certified Network Associate), który to egzamin odbywa się w języku angielskim, w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych.

 

Uczestnictwo w zajęciach kursu „CCNA Routing&Switching” możliwe jest w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach na dwa sposoby:

  1. Studenci naszej uczelni realizują zajęcia Akademiii CISCO w ramach zajęć toku studiów – pierwszy semestr Akademii CISCO jest realizowany przez wszystkich studentów (na III semestrze studiów), natomiast pozostałe trzy semestry, przez studentów, którzy wybrali specjalizację „Technologie internetowe i sieci komputerowe” (V, VI i VII semestr studiów).
  2. Chętni mogą również wziąć udział w około 8 miesięcznym czteromodułowym dedykowanym kursie „CCNA Routing&Switching”, organizowanym przez naszą Akademię.
  3. Chętni mogą również wziąć udział w studiach podyplomowych „Administracja siecią komputerową Cisco”, w ramach których jest realizowany m.in. 4 modułowy kurs „CCNA Routing&Switching”, jak również kurs „CCNA Security”.

Kontakt

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)
40-085 Katowice
tel. (032) 207-30-70/80/90

e-mail: cisco@wsti.pl 

Skip to content