Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

Opłaty i dofinansowania

PODYPLOMOWE – opłaty w promocji obowiązującej do 29 lutego 2024 – wpisowe 0 zł!
Kierunki studiówSemestralne czesneMiesięczne czesne
Administracja siecią komputerową Cisco2150 zł500 zł
Administracją siecią komputerową Microsoft2150 zł500 zł
Administracja siecią GNU/Linux2150 zł500 zł
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa2150 zł500 zł
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu2150 zł500 zł
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere2150 zł500 zł
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix2150 zł500 zł
AutoCAD-projektowanie w środowisku 2D i 3D2650 zł620 zł
Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej2650 zł620 zł
Wpisowe promocyjne0 zł
150 zł
0 zł
150 zł
Sprawdź dofinansowanie studiów podyplomowych

1. Nieoprocentowana pożyczka na studia podyplomowe

 

Program Open zostanie wznowiony w drugim kwartale br. Informacja o rozpoczęciu naborów zostanie zamieszczona na stronie: https://open.frp.pl/

Bądź OPEN – zainwestuj w siebie! Najlepszą inwestycją, jakiej możesz dokonać jest inwestycja w samego siebie!

 

Jeśli chcesz się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje, budować swoją karierę zawodową to mamy coś dla Ciebie! Fundusz OPEN to nieoprocentowane pożyczki na kursy, szkolenia, studia podyplomowe i wszystkie inne formy kształcenia (z wyłączeniem studiów I, II i III stopnia), które umożliwią Ci poszerzenie swoich kompetencji.

2. Pożyczki na kształcenie, w tym na studia podyplomowe w ramach programu Inwestuj w rozwój.

 

Skorzystaj z pożyczki, która może zostać umorzona do wysokości 25%.

 

W kontekście zagrożenia epidemicznego na świecie i w Europie, w tym w Polsce, oraz zawieszanej działalności instytucji edukacyjnych wstrzymano kolejne nabory wniosków o pożyczkę do odwołania. Informacja i wznowieniu naborów zostanie zamieszczona na stronie https://inwestujwrozwoj.pl/

Sposoby dokonywania płatności w WSTI

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach można dokonywać opłat czesnego za naukę w dwojaki sposób:

  • w postaci miesięcznych zaliczek (miesięczne czesne) – opłatę należy wnosić każdorazowo do 10-go dnia danego miesiąca z góry, w miesiącach od października do czerwca włącznie.
  • w postaci jednorazowej wpłaty za cały semestr (semestralne czesne) – opłatę należy wnieść do 10-go października oraz do 10-go lutego.

Cykl kształcenia w ramach studiów podyplomowych w WSTI trwa 9 miesięcy i podzielony jest na 2 semestry trwające po 4,5 miesiąca każdy. Miesięczne czesne należy wnosić co miesiąc w okresie pobierania nauki, co oznacza, że należy je wnosić przez 4,5 miesiąca (cztery i pół miesiąca) w ciągu każdego semestru.

Wysokość semestralnego czesnego wnoszonego w terminie (poza okresami promocji semestralnego czesnego), jest niższa o około 5% od sumy płatności czesnego miesięcznego.

Odsetki za zwłokę

W przypadku nie wnoszenia czesnego w terminie naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Podstawą naliczania opłat za zwłokę jest data księgowania wpłaty na koncie uczelni, a nie  data wpłaty. Osoby dokonujące opłat czesnego na poczcie prosimy o uwzględnienie faktu, że pomimo wprowadzenia usług gwarantujących szybki termin przekazywania wpłat do rozliczeń międzybankowych przez pocztę, wpłaty docierają na konto uczelni nawet z  tygodniowym opóźnieniem. Chcąc uniknąć opłat za zwłokę należy wpłacać czesne odpowiednio wcześniej.

Moduł opłaty

Informujemy, że należności, indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego oraz aktualne saldo można sprawdzać samodzielnie w module OPŁATY, logując się do Wirtualnego Dziekanatu.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

WSTI oferuje bogate pakiety stypendialne, które pozwolą Ci realnie obniżyć koszty nauki.

Skip to content