Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Seminaria dyplomowe

Forma stacjonarna/niestacjonarna

Harmonogram przygotowania prac dyplomowych – studia I stopnia w roku akademickim 2023/2024
TerminCzynnośćUwagi
styczeń 2024Wybór promotora
21.01.2024Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnejpodpisaną deklarację Student zobowiązany jest wysłać na adres: dziekanat@wsti.pl
luty 2024Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie
07.04.2024Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracykarty prac dyplomowych i plany pracy podpisane przez Promotora i Studenta, Student zobowiązny jest wysłać na adres: dziekanat@wsti.pl, złożyć w dziekanancie w godz. rzędowania lub wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni.
kwiecień 2024Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania
12.05.2024Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy
maj 2024Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowaniaW przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej
czerwiec 2024Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana
Harmonogram przygotowania prac dyplomowych – semestr letni na kierunku Informatyka II stopień w roku akademickim 2022/2023
Data/TerminCzynnośćUwagi
04.2023Wybór promotora
31.05.2023Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej
08.2023Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie
18.11.2023Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy
11.2023Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania
17.12.2023Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy
Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowaniaW przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej
Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana
Skip to content