Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, inżynierskie

Specjalności

4 specjalności

Cena od

259 zł / rata

Strona główna

Sylwetka absolwenta

Absolwent

Z uwagi na fakt, że kształt przyszłego absolwenta, jego wiedza i umiejętności w znacznym stopniu powinny być zdeterminowane sytuacją na rynku i jego potrzebami, pozwalamy sobie przedstawić jak według nas ten rynek wygląda i w którym kierunku ewoluuje. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają przedstawić nasze obserwacje w kilku punktach:

Rośnie rola rozwiązań internetowych w ramach technologii informatycznych.

Technologie informatyczne ewoluują w kierunku rozwiązań internetowych (dostęp do danych i aplikacji z poziomu przeglądarki poprzez sieć internetową), które wykorzystywane są coraz powszechniej, w tym także poza Internetem. Systemy tradycyjne uzyskują zaś „funkcje internetowe”.

Następuje upowszechnienie Internetu
 • dystrybucja i wymiana informacji odbywa się w coraz większym stopniu za pomocą Internetu i rozwiązań internetowych, które stają się uniwersalną i powszechnie akceptowaną platformą informacyjną i transakcyjną. Platforma ta także stopniowo przejmuje funkcje gazet, radia, telefonów, telewizji czy broszur informacyjnych. W praktyce oznacza to przenoszenie wielu dotychczasowych oraz umieszczanie wielu nowych systemów informatycznych na płaszczyźnie Internetu,
 • łatwość dostępu do Internetu powoduje upowszechnianie kontaktu społeczeństwa z aplikacjami/systemami informatycznymi udostępnianymi przez Internet.

 

Powoduje to, że:

 • uległ zmianie dotychczasowy model korzystania z aplikacji/systemów, w którym to modelu użytkowanie systemu tradycyjnie poprzedzane było szkoleniem użytkownika,
 • uległ zmianie model typowego użytkownika systemu informatycznego,
 • wymogi stawiane współczesnemu użytkownikowi w zakresie wiedzy informatycznej są niższe niż kiedyś.

Konsekwencją umieszczenia systemów informatycznych w Internecie jest także zmiana modelu ich sprzedaży, która przyczynia się do łatwości migracji klientów od jednych dostawców rozwiązań informatycznych do innych. Aplikacja niejako sama musi swą atrakcyjnością walczyć o względy użytkowników, a istotnym elementem tej atrakcyjności poza funkcjami, jakie realizuje, jest jej wygląd i intuicyjność obsługi.

Aplikacje stają się multimedialne

Dodatkowo, generalny rozwój technologiczny, wzrost pojemności pamięci i mocy procesorów przyczynił się do upowszechnienia rozwiązań multimedialnych w wielu aspektach wykorzystania technologii informatycznych.

 

Konsekwencje dla aplikacji.

 

Połączenie tych nurtów wraz z rosnącymi przepustowościami łączy internetowych implikuje następujący stan:

 • aplikacja jest aplikacją internetową, z intuicyjnym i dopracowanym graficznie interfejsem, posługującą się w swym działaniu elementami multimedialnymi,
 • aplikacja jest wykorzystywana w sposób masowy.

Konsekwencją tych zmian są szczególnie wysokie wymagania stawiane tworzonym rozwiązaniom/systemom, w zakresie samego interfejsu, w tym jego oprawy graficznej. Chcemy podkreślić rosnącą rolę estetyki i formy graficznej interfejsu, który, w przypadku istnienia wielu systemów o zbliżonej funkcjonalności może decydować o wyborze klienta.

 

Konsekwencje dla rynku pracy

 

W naszej opinii rynek pracy cierpi na niedostatek informatyków o interdyscyplinarnym wykształceniu, które łączy solidną podbudowę teoretyczną, wiedzę programistyczną oraz wiedzę na temat technologii internetowych i grafiki komputerowej. Wiedzę, która umożliwiłaby wdrażanie nowych rozwiązań internetowych i telekomunikacyjnych, spełniających wymagania opisane powyżej. Fakty te sprawiają, że pojawiło się zapotrzebowanie na nowy model kształcenia, lepiej dostosowany do nowych wymogów. WSTI realizuje ten model kształcenia uzupełniając i rozszerzając klasyczną edukację informatyczną. Dlatego też w dalszej części staramy się przedstawić model kształcenia, który w sposób możliwie pełny pozwalałby wykształcić informatyków zdolnych podjąć się nowych zadań stawianych przez rynek pracy.

Sylwetka absolwenta WSTI nawiązująca do programu:

 

Celem kształcenia jest przygotowanie takiej kadry, która będzie przygotowana do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki.

 

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę potrzebną do:

 • twórczego działania w zakresie analizy metod projektowania,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych,
 • projektowania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania,
 • projektowania w zakresie grafiki komputerowej.

Ponadto absolwent będzie przygotowany do sprostania oczekiwaniom zmieniającego się rynku.

Wizja absolwenta WSTI

Powyższe założenia oznaczają, że informatyk spełniający potrzeby współczesnego rynku będzie posiadał, poza cechami uniwersalnymi każdego informatyka, takimi jak:

 • solidna wiedza w zakresie podstaw informatyki o charakterze uniwersalnym, stwarzająca możliwość jej samodzielnego pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości;
 • solidne podstawy teoretyczne o charakterze uniwersalnym w zakresie dziedzin pokrewnych do informatyki;

 

także cechy dodatkowe, takie jak:

 • szeroka wiedza w zakresie technologii internetowych (zagadnienia sieciowe, serwery oraz ich usługi, programowanie w środowisku Internetu);
 • wiedza z zakresu grafiki komputerowej na poziomie umożliwiającym implementację warstwy prezentacyjnej realizowanych rozwiązań w środowisku internetowym;
 • wiedza umożliwiająca budowę systemów przetwarzających i prezentujących informację różnych formatów i typów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video na platformie rozwiązań internetowych.

 

Ponadto cechy, którymi będzie charakteryzować się absolwent WSTI to:

 • umiejętność samodzielnego dokształcania w oparciu o wiedzę zdobytą na bazie przedmiotów teoretycznych i praktycznych;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Koncepcja kształcenia zawodowego

Koncepcja nauczania zakłada wykształcenie informatyków, którzy będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

 • projektant sieci LAN/WAN
 • administrator sieci LAN/WAN
 • programista
 • projektant programista
 • projektant i programista baz danych
 • analityk systemowy
 • grafik komputerowy
Skip to content