Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Informatyka – semestr letni 2020/2021

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. w zakresie pracy uczelni: wymagań kadrowych, w tym wymagań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji, jakości i koncepcji kształcenia i programów studiów.

 

Cieszy nas fakt uzyskania po raz kolejny pozytywnej oceny, tym bardziej, ze raport pokontrolny PKA nie zawiera żądnych zaleceń czy też sugerowanych zmian w organizacji Uczelni. A to świadczy o kompletnej akceptacji przez Zespół Oceniający PKA wszystkich naszych działań mających na uwadze przede wszystkim kształcenie studentów według najnowszych programów z dbałością o możliwie najwyższa jakość tego kształcenia.

 

Uzyskanie pozytywnej oceny pracy naszej uczelni jest jak zawsze wielką satysfakcją dla całej Społeczności Uczelni.

 

Dziękuję całej braci akademickiej, studentom i nauczycielom za aktywny udział w kreowaniu codzienności uczelni. Za budowanie jej wysokiej pozycji w środowisku naukowym, za dbałość o jakość i nowoczesność kształcenia.

 

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Grafika 2017

Informujemy, że w dniach 12-13 grudnia 2017 roku Polska Komisja Akredytacyjna, wizytowała w naszej Uczelni tym razem kierunek Grafika. Jak zwykle mogliśmy pochwalić się dobrą organizacją pracy Uczelni, wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną adekwatną do kierunku studiów, a także wysoką jakością kształcenia i ciekawym programem studiów.

 

Cieszy nas kolejna aprobata PKA dla naszych działań i opinia skutecznych naszych działań, szczególnie w kwestii współpracy Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi.

 

Po raz kolejny pozytywna oceny naszej pracy mobilizuje nas jeszcze bardziej do lepszej organizacji tej pracy i jeszcze skuteczniejszych działań w zakresie kształcenia studentów według standardów spełniających oczekiwania rynku pracy.

 

Uzyskanie pozytywnej oceny jest jak zawsze wielką satysfakcją dla całej Społeczności Uczelni.

 

Dziękuję całej braci akademickiej, całemu zespołowi za codzienną aktywność i dążenie do doskonałości.

Cel osiąga się sprawniej i szybciej, jeśli działa się zespołowo.

 

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Informatyka

W zakresie: wymagań kadrowych, w tym dotyczących osiąganych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji, jakości i koncepcji kształcenia, programów studiów, infrastruktury dydaktycznej i wymagań dotyczących wewnętrznego systemu jakości kształcenia na kierunku Informatyka.

 

23 kwietnia 2015 r. uchwałą PKA otrzymaliśmy ocenę pozytywną z adnotacją w pełni, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie najwyższym.

 

Uzyskanie po raz kolejny wysokiej oceny pracy naszej uczelni potwierdza wysokie do niej zaufanie – jest także satysfakcją dla całej społeczności akademickiej szkoły, ale także zachęca do postawienia przed sobą nowych zadań, które tym bardziej zamierzamy realizować na jeszcze wyższym jakościowo poziomie.


Marek Maryniak

Kanclerz WSTI

Pozytywny wynik akredytacji – styczeń 2008

W wyniku przeprowadzonej okresowej wizytacji Uczelni na kierunku informatyka, Państwowa Komisja Akredytacyjna w dniu 31 stycznia 2008 wystawiła naszej szkole ocenę pozytywną.

Otrzymanie oceny pozytywnej jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach spełnia wszystkie standardy wyznaczone przez stosowne ustawy i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W Raporcie pokontrolnym z PKA podkreśla między innymi:

  • „dobrą fachową kadrę i ciekawie prowadzone zajęcia”,
  • „dobre działanie dziekanatu”,
  • „pozytywne opinie studentów o procesie dydaktycznym”,
  • „dobre laboratoria do nauczania przedmiotów technicznych”,
  • „dobrą bazę dydaktyczną w dobrym stanie technicznym, dobrze utrzymaną”,
  • „bardzo dobrze przygotowany i wdrożony system zapewniania jakości kształcenia”.

 

Nasza Uczelnia nieustannie dokłada starań, aby w sposób systematyczny i ciągły podnosić jakość kształcenia oraz obsługi studentów. (Uchwała Prezydium Komisji zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 29/2008 z dnia 31 stycznia)

Zobacz jak rozwijają się studenci WSTI dzięki Kołom Naukowym

Dołącz do ludzi z pasją! Działaj aktywnie w kołach naukowych.

Skip to content