Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Wyjazdy pracowników uczelni

Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

 

  • Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw.
  • Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.
  • Indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.
  • Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych.
  • Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

 

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Długość trwania wyjazdu:

Od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem dni podróży).

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw z uczelni zapraszającej.

Terminy rekrutacji studentów na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+

  • od 1 czerwca do 30 czerwca roku następnego.
Skip to content