Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Ubezpieczenie NNW

Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 80,00 zł.

Informujemy, że Studenci WSTI mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) w PZU S.A. Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię jest dobrowolne.

 

Ubezpieczyciel, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2023/2024, należy dokonać płatności w kwocie 80,00 zł na konto bankowe PZU SA. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł.

 

Uwaga: Link do oferty będzie aktywny do 31.10.2023 r., co gwarantuje zawarcie polisy z początkiem okresu ubezpieczenia tj. od 1 października 2023 r. Klikając w link po 31.10.2023r i dokonując płatności za ubezpieczenie, polisa będzie ważna od dnia następnego.

Świadczenia objęte ubezpieczeniem

ŚwiadczenieZakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant II
 Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów750 zł za 1% uszczerbku (do 75 000 zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała750 zł za 1% uszczerbku (do 75 000 zł)
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu7 500 zł
Oparzenie, odmrożenie750 zł za 1% uszczerbku (do 15 000 zł)
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni 750 zł za 1% uszczerbku (do 2250 zł)
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)2 500 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie)250 zł

Świadczenia w razie wypadku w życiu codziennym

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant II
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów500 zł za 1% uszczerbku (do 50 000 zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała500 zł za 1% uszczerbku (do 50 000 zł)
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)5 000 zł
Oparzenie, odmrożenie500 zł za 1% uszczerbku (do 10 000 zł)
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni)500 zł za 1% uszczerbku (do 1 500 zł)
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)2 500 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) 250 zł

Świadczenia na wypadek choroby lub wypadku niezależnie od miejsca zdarzenia

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant II
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku100 zł za 1 dzień
 Pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid-19 100 zł za 1 dzień
 Ryczałt za niezdolność do nauki 50 zł za 1 dzień
 Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 12 500 zł
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 200 zł za każdy ząb
 Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym operacje chirurgiczne 10 000 zł
 Wystąpienie sepsy 5 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. Pocovidowy Zespół PIM-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna 5 000 zł
do 5 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnychdo 12 500 zł
Amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu nowotworu złośliwego5 000 zł

Assistance – zakres podstawowy

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant II
 Pomoc psychologa TAK
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna TAK
Transport ubezpieczonego dziecka do szpitala lub między placówkami TAK
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacjiTAK
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, z wyłączeniem uczniów szkół policealnychTAK
Konsultacja lekarska po wypadkuTAK
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznegodo 500 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka leków przepisanych przez lekarzaTAK

Świadczenia na wypadek śmierci

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant II
 Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej75 000 zł
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krowotokiem śródczaszkowym, sepsą50 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym (świadczenie dodatkowe poza świadczeniem z tytułu śmierci powyżej)50 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego5 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca5 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW5 000 zł

Ubezpieczenie NNW działa w każdym miejscu: na uczelni, w pracy, w czasie praktyk, po zajęciach, w czasie wolnym, w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu, na wakacjach, feriach i w weekendy.

Skip to content