Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Administracja siecią komputerową CISCO

O kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco).

 

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera).

 

Program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

Korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

 • czteromodułową Akademię CISCO (wg. autoryzowanego programu CCNA Routing&Switching)
 • program autoryzowanego kursu CCNA Security

 

Poza tym:

 • po pozytywnym ukończeniu danego przedmiotu, słuchacz ma możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia kursów sygnowane przez firmę Cisco
 • realizowany program zajęć przygotowuje wstępnie słuchaczy do egzaminów certyfikujących CCNA (200-120) oraz Implementing Cisco IOS Network Security (640-554)
 • słuchacze mają możliwość uzyskania kuponu z 58% zniżką na egzamin CCNA (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Cisco)
 • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office)

Zyskiwane kompetencje

Po zakończeniu cyklu kształcenia  absolwent nabędzie następujące umiejętności:

 • administrowania i bieżącego utrzymania sprzętowej infrastruktury sieciowej opartej na technologii CISCO
 • obsługi i zarządzania routerami oraz przełącznikami sprzętowymi CISCO
 • bardzo dobra znajomość teoretycznych aspektów funkcjonowania sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP
 • zabezpieczenia sieci lokalnej przez zagrożeniami płynącymi z sieci Internet z wykorzystaniem routera sprzętowego CISCO
 • rozwiązywania problemów w ramach sprzętowej infrastruktury sieciowej opartej na technologii CISCO
 • projektowania sprzętowej infrastruktury sieciowej w oparciu o technologię CISCO
Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera). Program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest posiadanie ukończonych studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco).

Program studiów pozwala również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 250 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych
50 h; podstawy działania strukturalnych sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP; analiza kolejnych warstw modelu ISO/OSI; analiza danych transmitowanych w sieci komputerowej z wykorzystaniem aplikacji Wireshark; podstawy routingu; zasady działania protokołu IPv4, oraz ICMPv4; zasady działania protokołu IPv6, oraz ICMPv6 (protokół Neighbor Discovery, protokół DAD, stateless autoconfiguration, zagadnienia migracji i tunelowania); podział na podsieci dla IPv4, oraz IPv6; zasady działania protokołu Ethernet; praktyczne aspekty budowy i projektowania sieci lokalnej (w oparciu o technologię CISCO); podstawy konfiguracji routerów Cisco; zarządzanie systemem operacyjnym Cisco IOS.
Routing w sieciach TCP/IP
50 h; podstawowe koncepcje przełączania i konfiguracja przełącznika zarządzalnego Cisco; wirtualne sieci LAN (VLAN, trunking, protokół VTP, protokół DTP, Private VLAN, Private VLAN EDGE); proces routingu w sieciach TCP/IP (routing statyczny a dynamiczny); konfiguracja routingu statycznego dla sieci IPv4 oraz sieci IPv6; konfiguracja sieci z podziałem adresów techniką VLSM; zagadnienie sumaryzacji tras dla sieci IPv4 oraz sieci IPv6; tablica routingu systemu CISCO IOS „pod lupą”; routing między sieciami VLAN (Inter-VLAN Routing); protokoły dynamicznego routingu: RIPv2/RIPng, Single-Area OSPF (OSPFv2,OSPFv3); tworzenie list dostępu ACL (standardowe i rozszerzone IPv4 ACL, IPv6 ACL); wykorzystanie technologii NAT; wykorzystanie technologii DHCPv4 dla sieci IPv4; wykorzystanie technologii DHCPv6 dla sieci IPv6 (stateless autoconfiguration, DHCPv6 stateless mode, DHCPv6 statefull mode).
Przełączanie w sieciach lokalnych i sieci bezprzewodowe
40 h; protokół drzewa opinającego (STP, PVST+, RPVST+, RSTP, MSTP); redundancja routerów – podstawy protokołu HSRP oraz GLBP; agregacja połączeń; teoria bezprzewodowych sieci komputerowych oraz podstawy konfiguracji (w oparciu o technologię CISCO); protokoły dynamicznego routing: Multiarea OSPF, EIGRP; zagadnienia licencjonowania i zarządzania obrazami CISCO IOS.
Technologie sieci rozległych
40 h; protokoły stosowane w rozległej sieci komputerowej (WAN); protokół PPP; protokół Frame Relay; technologie szerokopasmowe; podstawy usługi VPN (konfiguracja site-to-site IPsec VPN); monitorowanie sieci (Syslog, SNMP, NetFlow, Port Mirroring).
Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych CISCO
70 h; współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje oprogramowanie malware, rodzaje ataków sieciowych); zabezpieczanie urządzeń sieciowych (zabezpieczenie dostępu do urządzeń z wykorzystaniem CLI oraz CCP, poziomy uprzywilejowania i interfejs RBAC oparty na rolach użytkowników, bezpieczna konfiguracja Syslog/SNMP/NTP); uwierzytelnianie, autoryzacja i zliczanie (protokoły TACACS+ i RADIUS, Cisco Secure Control Access Server (ACS)); technologie filtrowania ruchu (standardowe, rozszerzone, dynamiczne, refleksyjne i czasowe ACL, implementacja Context-Based Access Control (CBAC), implementacja Zone-Based Firewall (ZBF)); implementacja systemów ochrony przed włamaniami w oparciu o routery Cisco (Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)); zabezpieczanie sieci lokalnych (IronPort and Cisco NAC, ataki na CAM (MAC spoofing, MAC flooding), ataki na STP i VLAN, port-security, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, storm control, zabezpieczenie trunków, (R)SPAN, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, VoIP i SAN); systemy kryptograficzne (algorytmy haszujące, szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, infrastruktura klucza publicznego (PKI)); wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na routerach Cisco (koncepcja Virtual Private Networks (VPN), IPSec VPN, wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN) zarządzanie bezpieczną siecią (projektowanie bezpiecznych sieci, Koncepcja Self-Defending Network (SDN), weryfikacja bezpieczeństwa sieci); wdrażanie Cisco Adaptive Security Appliances (ASA).
Skip to content