Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Administracja siecią komputerową GNU / Linux

Cel kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię GNU/Linux (na bazie dystrybucji Red Hat Enterprise Linux/Fedora GNU/Linux oraz Debian GNU/Linux).

Korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

  • program zajęć zawarty w ramach autoryzowanych kursów Red Hat oraz Linux Professional Institute Certification (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych):- RHEL7 RH124 Red Hat System Administration I- RHEL7 RH134 Red Hat System Administration II- RHEL7 RH254 Red Hat System Administration III- RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management- LPI-101, LPI-102, LPI-201, LPI-202, LPI-300, LPI-303, LPI-304
  • program zajęć, który przygotowuje wstępnie studentów do egzaminów certyfikujących umożliwiających zdobycie tytułów: RHCSA (Red Hat Certified System Administrator), RHCE (Red Hat Certified Engineer), LPIC-1 Linux Server Professional, LPIC-2 Linux Network Professional, LPIC-3 Linux Enterprise Professional

Kompetencje

Po ukończeniu studiów słuchacz opanuje następujące umiejętności:

  • zaawansowanego administrowania i bieżącego utrzymania infrastruktury klienckiej GNU/Linux
  • zaawansowanego zarządzania infrastrukturą sieciową GNU/Linux
  • zaawansowanego wdrożenia i zarządzania routerem programowym opartym na systemie GNU/Linux
  • zabezpieczenia sieci lokalnej przez zagrożeniami płynącymi z sieci Internet z wykorzystaniem routera programowego opartego na systemie GNU/Linux
  • rozwiązywania problemów w ramach infrastruktury IT opartej na technologii GNU/Linux
  • projektowania infrastruktury IT w oparciu o technologię GNU/Linux

 

Poza tym każdy z uczestników mam możliwość otrzymania legalnego darmowego oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office).

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera).

Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić, lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii Linux.

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych jakichkolwiek studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię GNU/Linux (na bazie dystrybucji Red Hat Enterprise Linux/Fedora GNU/Linux oraz Debian GNU/Linux).

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 280 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Administracja systemem operacyjnym GNU/Linux
60 h; podstawy zasad działania systemu Linux; zarządzanie plikami z wiersza poleceń (kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, usuwanie i organizowanie plików z poziomu powłoki Bash, dowiązania symboliczne); rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem systemów pomocy online; tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych z wyjścia poleceń i w edytorze; system plików okiem administratora: lokalizacja plików binarnych, bibliotek, konfiguracji, logów, danych, dokumentacji, itd.; zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami w systemie Linux (w tym system SUDO, system PAM); prawa dostępu do plików w systemie Linux.
Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych
50 h; podstawy działania strukturalnych sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP; analiza warstw modelu ISO/OSI (analiza danych transmitowanych w sieci komputerowej z wykorzystaniem aplikacji Wireshark); zasady działania protokołu IPv4, oraz ICMPv4; zasady działania protokołu IPv6, oraz ICMPv6 (protokół Neighbor Discovery, protokół DAD, stateless autoconfiguration, zagadnienia migracji i tunelowania); konfiguracja sieci IPv4 oraz IPv6 w systemie Linux; podstawy routingu, oraz konfiguracja rutingu statycznego w systemie Linux; podział na podsieci dla IPv4, oraz IPv6; zasady działania protokołu Ethernet; podstawy przełączania w sieciach komputerowych; wirtualne sieci LAN (VLAN, trunking, protokół VTP, protokół DTP, Private VLAN, Private VLAN EDGE), obsługa VLAN w systemie Linux; konfiguracja agregacji łączy (bonding) i mostkowanie (bridge).
Sieciowy system operacyjny GNU/Linux
80 h; instalacja i zarządzanie usługą serwera plików (Samba4, NFS); instalacja i zarządzanie usługą serwera DNS (Bind9); instalacja i zarządzanie usługą kontrolera domeny z Active Directory z wykorzystaniem aplikacji Samba4; praca systemu Linux w domenie Active Directory; instalacja i zarządzanie usługą serwera OpenLDAP; instalacja i zarządzanie usługą serwera DHCPv4 dla sieci IPv4 (isc-dhcp-server); instalacja i zarządzanie usługą serwera DHCPv6 dla sieci IPv6 (stateless autoconfiguration, DHCPv6 stateless mode, DHCPv6 statefull mode); instalacja i zarządzanie usługą serwera WWW (apache, lighttpd, nginx, obsługa PHP); instalacja i zarządzanie usługą serwera bazy danych (mysql, mariadb, phpmyadmin); instalacja i zarządzanie usługą serwera FTP/SFTP (proftpd, vfstpd).
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych opartych na systemie Linux
60 h; realizacja zapory ogniowej opartej na aplikacji iptables (łańcuchy zagnieżdżone, filtracja w warstwie siódmej, oskryptowanie zapory ogniowej); wykorzystanie iptables na ruterze pod kątem realizacji dostępu do sieci Internet w ramach usługi NAT; kompilacja jądra systemu Linux pod kątem implementacji zaawansowanych (dodatkowych) funkcjonalności dla aplikacji iptables,; wykorzystanie aplikacji SNORT jako systemu IDS pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla sieci lokalnej; instalacja i konfiguracja infrastruktury klucza publicznego w systemie Linux (OpenSSL); instalacja i konfiguracja serwera VPN w systemie GNU/Linux (pptpd, OpenVPN); instalacja i konfiguracja serwera HTTPS w systemie Linux (szyfrowanie TLS w serwerze apache); zabezpieczanie serwera DNS, konfiguracja DNSSEC; konfiguracja uwierzytelnienia przy użyciu mechanizmu Kerberos; idea mechanizmu SELinux, zarządzanie mechanizmem SELinux; idea mechanizmu Apparmor, zarządzanie mechanizmem Apparmor; szyfrowanie danych na dysku w systemie Linux (GnuPG, dm-crypt , LUKS, eCryptFS, EncFS).
Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w systemie Linux
30 h; badanie wpływu algorytmu FIFO na ruch sieciowy przepływający przez ruter; algorytmy sprawiedliwego podziału łącza (SFQ, ESFQ, WRR); algorytmy hierarchicznego podziału łącza (HTB); ograniczanie pasma za pomocą IMQ, iptables oraz Layer7; wykorzystanie narzędzi do monitorowania lokalnej sieci komputerowej (Munin, Nagios, Cacti); monitorowanie ruchu sieciowego z wykorzystaniem protokołu NetFlow.
Skip to content