Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Administracja siecią komputerową Microsoft

Cel kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię MS Windows (w oparciu o systemy MS Windows 7/8/10, oraz MS Windows Server 2008/2012/2016).

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCITP.

Korzyści

 • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych)
 • program zajęć, który przygotowuje wstępnie studentów do egzaminów certyfikujących umożliwiających zdobycie tytułów: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) oraz Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA):- MCTS: Configuring Windows 8- MCTS: Managing and Maintaining Windows 8

  – MCTS: Installing and Configuring Windows Server 2012

  – MCTS: Administering Windows Server 2012

  – MCTS: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

  – MCSA: Windows Server 2012

  – MCSA: Windows 8

Zyskiwane kompetencje

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

 • sprawnego wdrażania, instalacji w otoczeniu sieciowym systemów MS Windows 7/8.1/10 oraz Windows Server 2008R2/2012R2/2016
 • zaawansowanego administrowania i bieżącego utrzymania infrastruktury klienckiej Windows 7/8.1/10
 • zaawansowanego zarządzania usługami katalogowymi Active Directory oraz infrastruktury sieciowej Windows Server 2008R2/2012R2/2016
 • wykorzystania Infrastruktury Klucza Publicznego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT w opartej na technologii Microsoft
 • rozwiązywania problemów w ramach infrastruktury IT opartej na technologii Microsoft
 • projektowania infrastruktury IT w oparciu o technologię Microsoft
Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać osoby chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.

Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCSA:

 • MCTS 70-687: Configuring Windows 8
 • MCTS 70-688: Managing and Maintaining Windows 8
 • MCTS 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • MCTS 70-411: Administering Windows Server 2012
 • MCTS 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • MCTS 70-697: Installing and Configuring Windows 10
 • MCTS 70-698: Configuring Windows 10 Devices
 • MCTS 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 • MCTS 70-741: Networking with Windows Server 2016
 • MCTS 70-742: Identity with Windows Server 2016

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o systemy MS Windows 7/8.1/10, oraz MS Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016).

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCSA.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 270 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Administracja systemem operacyjnym MS Windows
45 h; zarządzanie użytkownikami i grupami w klienckim systemie MS Windows; dostęp do zasobów (uprawnienia NTFS, system UAC, udostępnianie katalogów w sieci); zarządzanie dyskami (diskpart, różnice pomiędzy dyskami Master Boot Record (MBR) a GUID Partition Table (GPT), dyski podstawowe, dyski dynamiczne, RAID programowy, Storage Pools, defrag, chkdsk, cleanmgr); zarządzanie plikami (kompresja, szyfrowanie, quota); usługi w systemie Windows; rejestr w systemie Windows; lokalne zasady grupy; zarządzanie sprzętem i sterownikami (menedżer urządzeń, driver rollback, driverstore, pnputil, devicepath, verifier, driverquery, msinfo32); konfigurowanie systemu Windows dla komputerów przenośnych (opcje zasilania, centrum mobilności, centrum synchronizacji, pliki trybu offline); tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych w systemie Windows; zarządzanie narzędziami naprawy systemu Windows (tryb awaryjny, przywracanie systemu, BCDedit, msconfig, punkty przywracania, last known good configuration, Windows Recovery Environment); narzędzia do monitorowania systemu operacyjnego Windows (podgląd zdarzeń, monitor zdarzeń, monitor systemu oraz dzienników wydajności i alertów, subskrypcja zdarzeń, polecenia wecutil oraz winrm); zarządzanie aplikacjami w systemie Windows (AppLocker, Software Restrictions Policies); zarządzanie aktualizacjami Windows Server Update Service (WSUS).
Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych
60 h; teoria sieci komputerowych; podstawy działania strukturalnych sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP; analiza kolejnych warstw modelu ISO/OSI; analiza danych transmitowanych w sieci komputerowej z wykorzystaniem aplikacji Wireshark/MBSA; zasady działania protokołu Ethernet; praktyczne aspekty budowy sieci lokalnej; adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Windows; konfiguracja systemu Windows do pracy w sieci Microsoft (domena Active Directory vs grupa robocza, konsola MMC, pulpit zdalny, pomoc zdalna, ICF, ICS); zaawansowana konfiguracja przeglądarki internetowej Internet Explorer; rozkładanie obciążenia sieciowego z wykorzystaniem NIC-Teaming; routing w systemie Windows Server (NAT, RIP).
Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server
80 h; wprowadzenie do Windows Server 2012/2016 oraz Windows Server 2012/2016 Core (m.in. przejście między trybami GUI/CORE/MINIMAL, Feauters On Demand, Windows Server Migration Tools); instalacja, konfiguracja i zarządzanie usługą „Kontroler domeny z Active Directory” (m.in. instalacja w trybie IFM – Installation from media, przyłączanie komputerów do domeny, przyłączenie do domeny w trybie offline); zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, użytkownikami, komputerami i grupami w usłudze Active Directory (m.in. tworzenie, kopiowanie, konfiguracja i usuwanie kont użytkowników oraz kont komputerów, konfiguracja szablonu konta, wykorzystanie Active Directory Administrative Center (ADAM), delegacja uprawnień do zarządzania kontami, Active Directory Recycle Bin, automatyzacja z wykorzystaniem poleceń LDIFDE, CSVDE, DSADD, DSMOD, DSGET, DSQUERY, oraz DSRM); zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych (m.in. tworzenie folderów udostępnionych i przypisywanie uprawnień, zarządzanie uprawnieniami zasobu sieciowego, określanie uprawnień efektywnych, konfigurowanie dostępu w trybie „offline”, kopiowanie w tle folderów udostępnionych, profile mobilne, DFS, FSRM, deduplikacja, BranchCache, Work Folders, iSCSI, serwer NFS); wdrażanie polityk zasad grup oraz preferencji zasad grup (m.in. zdalna instalacja oprogramowania, przekierowanie folderów, zdalne odświeżanie zasad grup, przetwarzanie zasad grup w trybie sprzężenia zwrotnego, startowe GPO, szablony zabezpieczeń, Group Polic Result, centralne repozytorium szablonów administracyjnych); obsługa infrastruktury Active Directory (m.in. poziomy funkcjonalności domeny, lokacje i podsieci, relacje zaufania); utrzymanie usługi Active Directory (AD Recycle Bin, autorytatywne przywracanie obiektów bazy Active Directory, migawki bazy Active Directory); instalacja i zarządzanie „Read-only Domain Controller” (RODC); systemy rozwiązywania nazw (DNS, NetBIOS); zasady działania, konfigurowanie i zarządzanie usługą DHCPv4 oraz DHCPv6; udostępnianie stron internetowych w sieci komputerowej z wykorzystaniem serwera IIS; instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych w systemie Windows Server; instalowanie drukarek sieciowych oraz zarządzanie drukowaniem; mechanizmy wysokiej dostępności (DNS Round Robin, Network Load Balancing, Failover Clustering); klonowanie wirtualnych maszyn zawierających usługę Active Directory (Domain Controller Cloning).
Wdrażanie systemów operacyjnych Microsoft Windows
35 h; zagadnienia aktywacji i licencjonowana systemu Windows; transfer ustawień użytkownika (WET, USMT); instalacja systemu Windows na dysku VHD; nienadzorowana instalacja systemu MS Windows (WADK, Windows SIM); klonowanie systemu MS Windows (obrazy wim, dism, sysprep, oscdimg, tworzenie bootowalnej płyty CD/DVD WindowsPE); wdrażanie systemu Windows przez sieć komputerową (WDS, MDT); Windows To Go; Desired State Configuration.
Bezpieczeństwo otoczenia sieciowego MS Windows
50 h; metody szyfrowania danych w sieciach komputerowych; zagadnienie Infrastruktury klucza publicznego (PKI); zarządzanie urzędem certyfikacyjnym zintegrowanym z usługą Active Directory; wdrażanie usługi EFS z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego; wykorzystanie mechanizmu Bitlocker/Bitlocker To Go; realizacja dostępu zdalnego do zasobów sieciowych firmowej sieci komputerowej z wykorzystaniem usługi VPN (m.in. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer Two Tunneling Protocol (L2TP), Internet Key Exchange v2 (IKEv2), and Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP), Password Authentication Protocol (PAP), Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP), MS-CHAPv2; Extensible Authentication Protocol (EAP), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), Direct Access, CMAK, zasady dostępu zdalnego w serwerze NPS); wdrożenie bezpiecznej infrastruktury lokalnej sieci bezprzewodowej w oparciu o usługę NPS oraz lokalną infrastrukturę klucza publicznego zintegrowaną z usługą Active Directory]; wdrożenie szyfrowanego dostępu opartego na certyfikatach dla serwera IIS; wykorzystanie usługi Network Access Protection (NAP); wdrożenie usługi IPsec.
Skip to content