Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

O kierunku

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie korzystać z oprogramowania używanego do animacji i wizualizacji (3dMax, Blender 3D).

 

Nabędzie umiejętności związane przygotowaniem materiału wideo, tworzeniem czołówek, animacji 3D i prostych kompozycji wideo. W ramach realizowanych przedmiotów będzie miał możliwość zapoznać sie ze wszystkimi etapami produkcji multimediów: preprodukcją, produkcją i postprodukcją. Program studiów został opracowany w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem branży telewizyjnej i filmowej na specjalistów w dziedzinie CG.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalisty sprawnie w poruszającego się w świecie grafiki i animacji w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie kilkudziesięciosekundowej animacji 3D, filmu krótkometrażowego lub sekwencji wzbogaconej o podstawowe efekty specjalne.

Kompetencje i korzyści

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie korzystać z oprogramowania używanego do animacji i wizualizacji (3dMax, Blender 3D). Nabędzie umiejętności związane przygotowaniem materiału wideo, tworzeniem czołówek, animacji 3D i prostych kompozycji wideo. W ramach realizowanych przedmiotów będzie miał możliwość zapoznać sie ze wszystkimi etapami produkcji multimediów: preprodukcją, produkcją i postprodukcją. Program kierunku przewiduje także naukę podstaw fotografii, które pozwalą przybliżyć słuchaczom rejestrację obrazu techniką cyfrową przy pomocy aparatu fotograficznego i kamery.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które swoją przyszłość wiążą z tworzeniem filmów i prezentacji multimedialnych.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalisty sprawnie w poruszającego się w świecie grafiki i animacji w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie kilkudziesięciosekundowej animacji 3D, filmu krótkometrażowego lub sekwencji wzbogaconej o podstawowe efekty specjalne.

Cel kształcenia

Program studiów został opracowany w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem branży telewizyjnej i filmowej na specjalistów w dziedzinie CG.

Należy jednak pamiętać, że sukces w tej branży wiąże się z wieloletnim interdyscyplinarnym doświadczeniem. Nie można zatem zdefiniować omawianego kierunku studiów podyplomowych jako generującego ekspertów w tej dziedzinie. Stawiamy sobie za cel wskazanie drogi studentowi dla dalszych działań w zakresie tworzenia zaawansowanych multimediów poprzez przygotowanie merytoryczne i praktyczne, w możliwie najszerszym zakresie tematycznym.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Kompozycja i estetyka w grafice
15 h; liternictwo; kompozycja oraz projektowanie graficzne i typograficzne (przedmiot stanowi doskonałe wprowadzenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z grafiką komputerową oraz uporządkowanie wiedzy z tego zakresu dla pozostałych).
Grafika rastrowa
30 h; Adobe Photoshop; zastosowania 3D; przygotowanie materiałów dla modeli 3D do postprodukcj i renderingów.
Modelowanie 3D i wizualizacja
50 h; wprowadzenie 3D; główne techniki modelowania 3DSMax; wizualizacja modeli 3D.
Animacja 3D
60 h; ożywienie modeli w animowanych scenach; teoria animacji.
Podstawy fotografii
10 h; poznanie sprzętu fotograficznego; techniki kompozycji kadru.
Podstawy wideofilmowania
10 h
Nieliniowy montaż video
25 h; programy do edycji wide; obróbka plików wideo; montowanie metodą montażu nieliniowego; przejścia i efekty.
Filmowe efekty specjalne
20 h; kreacja podstawowych efektów specjalnych.
Pracownia dyplomowa
50 h; realizacja autorskiego projektu, którym może być etiuda filmowa, animacja 2D, animacja 3D, sekwencja filmowa z efektami specjalnymi.
Skip to content