Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

O kierunku

Uczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu.

Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć. Słuchacze podczas zajęć będą mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (Canon 5D Mark III).

Kompetencje i korzyści

Uczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć – zarówno w działaniach amatorskich, dla własnej przyjemności, jak i profesjonalnych.

 

Na program studiów składają się m.in. historia fotografii, kompozycja, techniki fotografii, fotografia autorska oraz użytkowa, cyfrowa edycja obrazu. Studia mają wyposażyć uczestników w solidne podstawy teoretyczne, ale jednocześnie nacisk położony jest na praktykę – wspólną naukę i ćwiczenia rozwijające umiejętności. Uczestnicy wykonują zdjęcia w trakcie zajęć na uczelni, a także samodzielnie poza nią, tworząc tym samym materiał do późniejszej wspólnej analizy oraz samodzielnej obróbki cyfrowej w trakcie zajęć.

 

Nauka przebiega w formie zajęć teoretycznych (wykłady) oraz praktycznej (laboratoria i pracownia dyplomowa).

 

Słuchacze podczas zajęć będą  mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (Canon 5D Mark III)

 

Kończąc kierunek absolwent będzie mógł podjąć prace w agencjach fotograficznych, reklamowych, wydawnictwach, redakcjach gazet i portali internetowych, działach promocji i marketingu, a także w we własnej firmie.

 

Słuchacz zdobędzie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Fotografia i cyfrowa edycja obrazu” potwierdzające kompleksowe przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności związane z branżą fotograficzną (w zakresie fotografii reklamowej, portretowej, krajobrazowej, reporterskiej czy ślubnej).

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie fotografii.

W szczególności do: amatorów fotografii, którzy chcą lepiej wykorzystać potencjał własnego sprzętu fotograficznego,  fotografów posiadający niewystarczające umiejętności w zakresie cyfrowej edycji obrazu, grafików komputerowych, którzy dysponują niewystarczającą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie fotografii oraz zawodowych fotografów -samouków (w tym również fotografów  ślubnych), którzy pragną usystematyzować i poszerzyć swą wiedzę.

Cel kształcenia

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do świadomego fotografowania.

Od wyboru tematu, doboru sprzętu i jego ustawień, kreatywnej realizacji, wykonania wymaganych ujęć, przeniesienia zdjęć do komputera i wieloetapowej pracy nad nimi w zakresie cyfrowej edycji obrazu, aż po proces wywołania/druku zdjęć.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Historia fotografii
20 h; początki idei „utrwalenia” obrazu; camera obscura; historia urządzeń rejestrujących obraz; podstawy historii fotografii; sylwetki najwybitniejszych fotografików; kierunki i trendy we współczesnej fotografii artystycznej i użytkowej.
Warsztat fotografa cyfrowego
15 h; kształtowanie świadomości warsztatu fotograficznego; wykorzystywanie możliwości sprzętowych i materiałowych; zasady wykonywania fotografii różnych motywów, tematów i obiektów; budowa aparatu fotograficznego: elementy składowe, rodzaje aparatów, matryc, obiektywów, lamp błyskowych, kart pamięci, formatów plików zdjęciowych statywów, dodatkowych akcesoriów specjalistycznych. wybór systemu fotograficznego i jego konsekwencje
Kompozycja i estetyka
15 h; plastyka – sztuka wizualna; środki wyrazu plastycznego; kompozycja na płaszczyźnie; narracja, środki wypowiedzi autorskiej, treść i symbolika obrazu; postawa twórcy wobec problemów społecznych; fotografia jako medium artystycznej autoekspresji i technika wspomagająca realizacje graficzne i projektowe.
Techniki fotografii
15 h; wizjer i autofokus; live view; ustawianie ostrości; głębia ostrości; przysłona; ekspozycja; światło: zastane i sztuczne, twarde i miękkie, stałe i błyskowe; barwa, kadr i jego wypełnienie; perspektywa; plany w ujęciu; histogram; balans bieli; rozpiętość tonalna; czułość naświetlania ISO.
Cyfrowa edycja obrazu
40 h; specyfika fotografii cyfrowej; format RAW i „wywoływanie” cyfrowych zdjęć; retusz zdjęć, kontrast, nasycenie,kadrowanie; filtry efektowe; fotomontaż; fotografia w Internecie, fotografia czarno-biała; zdjęcia w wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR); panoramowanie; PhotoShop i Lightroom do obróbki grafiki rastrowej; przygotowanie prac do druku.
Gatunki fotografii
10 h; fotografia reportażowa (reportaż statyczny i dynamiczny, sport, polityka, kultura, społeczeństwo); fotografia krajobrazowa (pejzaż, architektura, dystorsje, tilt-shift); fotografia portretowa (plany portretowe, low-key, hi-key, rekwizyty, doświetlanie); fotografia reklamowa („glamour”, „packshot”).
Fotografia studyjna
10 h; sprzęt studyjny; światło w studio, specyfika pracy fotografa studyjnego; teoria i praktyka.
Fotografia użytkowa
30 h; fotografia produktu; zasady fotografowania architektury; portret; reportaż fotograficzny.
Fotografia autorska
20 h; świadomości plastycznej i potencjału indywidualnej kreatywności; umiejętności wrażliwego i analitycznego odbioru zjawisk wizualnych; poszukiwania indywidualnych środków wyrazu i metod rozwiązywania zadań kreacyjnych.
Podstawy kompozycji filmowej
20 h; podstawy sztuki filmowej; kanony warsztatu filmowego; specyfika filmowania przy pomocy aparatu fotograficznego wyposażonego w tryb video.
Rysunek i malarstwo
15 h; „Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto, co widzialne, nie możesz zobaczy niczego.” Ruth Bernhard. Ćwiczenia z malarstwa i rysunku, które powinny uwrażliwić fotografów na niuanse związane z komponowaniem obrazu i jego funkcją. Zajęcia mają charakter „zabawowy”, ale w myśl sentencji Ruth Bernhard, pomogą w „skupieniu nad obrazem” i poznaniem swojej ekspresji twórczej.
Zagadnienia prawne w fotografii
5 h; prawa fotografa; umowy fotograficzne; prawa modeli; prawo autorskie; prawo do wizerunku, ochrona wizerunku, odpowiedzialność, ubezpieczenie odpowiedzialności, ubezpieczenie sprzętu’ licencja na wykorzystanie zdjęcia; przykładowe umowy prawne.
Zajęcia seminaryjne
15 h; Opracowanie i realizacja własnego projektu opartego na fotografiach i ich cyfrowej edycji z wybranej specjalności (reportaż, krajobraz, portret, reklama inne) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.
Skip to content