Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

Cel kierunku

Naszym celem nie jest kształcenie zawodowych drukarzy, informatyków czy fotografów.

 

Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP).

Kompetencje i korzyści

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz  będzie potrafił sprawnie obsługiwać  programy do przetwarzania grafiki komputerowej i komputerowego składu tekstu.

 

Opanuje: techniki drukarskie, umiejętność doboru komputerowego systemu poligraficznego, znajomość zasad kompozycji i typografii. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą komputera wszystkie prace niezbędne do przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem specyfiki stosowanej techniki drukarskiej. Będzie znał zasady składu tekstów oraz kompozycji prac graficznych o różnorodnym charakterze.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie wydawniczej grafiki komputerowej i reklamowej, plastyki i fotografii.

Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP). Narzędziem jego pracy będzie: komputer, drukarki, skanery i naświetlarki.

Cel kształcenia

Naszym celem nie jest kształcenie zawodowych drukarzy, informatyków czy fotografów.

Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP). Narzędziem jego pracy będzie: komputer, drukarki, skanery i naświetlarki.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Kompozycja i estetyka w grafice
10 h; plastyka – sztuka wizualna; środki wyrazu plastycznego; kompozycja na płaszczyźnie; prawa i elementy układów literniczych; technologia i technika pism narzędziowych i pisma konstruowanego; rozwój historyczny pisma łacińskiego; systematyka pism drukarskich; kompozycja liternicza; technologia i technika sztuk graficznych; grafika artystyczna – warsztatowa; grafika użytkowa; projektowanie graficzne i typograficzne.
CorelDRAW/Illustrator
60 h; przestrzeń robocza; zaznaczanie; zaznaczanie bezpośrednie; wyrównywanie obiektów względem siebie i obiektu kluczowego; tryb izolacji, rysowania; tworzenie prostych kształtów; rysowanie i edycja ścieżek; narzędzie gumka, zmiana konturów na obiekty; generator kształtów; odnajdywanie ścieżek, aktywny obrys; obszar roboczy; zniekształcanie i skalowanie obiektów; rysowanie prostych i krzywych; obsługa próbnika kolorów.
Teoria poligrafii
10 h; rodzaje papieru; właściwości papieru; podział wytworów papierniczych; formaty papieru; rodzaje farb graficznych, klejów, surowców introligatorskich; raster i jego rodzaje; modele barw; systemy definicji kolorów; procesy skanowania; systemy zarządzania kolorem; korekcja barw.
PhotoShop
Redakcja techniczna wydawnictw
10 h; podział produkcji poligraficznej; charakterystyka materiałów wydawniczych; współpraca wydawnictwa z drukarnią; miary typograficzne; klasyfikacja krojów pism drukarskich; materiały wydawnicze i znaki adiustacyjne; zasady składania tekstów; korekta i znaki korektorskie; rodzaje i zasady składania akcydensów, tabel, wzorów matematycznych i chemicznych, poezji i utworów dramatycznych, dzieł, katalogów, bibliografii, słowników, gazet, czasopism; łamanie książek i broszur, gazet i czasopism.
Warsztaty DTP
40 h; poznanie cech programów graficznych; dobór właściwych narzędzi; osiągnięcie zamierzonego celu w sposób optymalny; tworzenie elementów pakietu identyfikacji wizualnej firmy: logo, wizytówka, broszura, ogłoszeni prasowe, pismo firmowe, katalog.
Skład i łamanie publikacji
50 h; informacje o przestrzeni roboczej; konfigurowanie i edytowanie wielostronicowego dokumentu; tworzenie i edytowanie ramek tekstowych i graficznych; oblewanie grafiki tekstem; przepływanie tekstu; tworzenie i wprowadzanie tekstu; edytor wątków; śledzenie zmian.
Podstawy fotografii
10 h; aparaty i sprzęt fotograficzny; kompozycja obrazu fotograficznego; elementy barw; światło i oświetlenie; twórcze użycie obiektywów; techniki fotografowania; fotografia cyfrowa; efekty specjalne; powielanie i kopiowanie.
Zajęcia seminaryjne
20 h Podczas zajęć student dowiaduje się, w jaki sposób przygotować pracę na studiach podyplomowych oraz przedstawić postępy z jej realizacji.
Skip to content