Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

Cel kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania systemami wymiany informacji opartymi o technologie MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.

 

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Kompetencje i korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

  • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi ok. czterech tysięcy złotych za jeden kurs):- MS-20341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013- MS-20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013- oraz elementy kursu: MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

    – oraz elementy kursu: MS-20332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

 

Poza tym:

  • po pozytywnym ukończeniu danego przedmiotu, słuchacz ma możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursów sygnowane przez firmę Microsoft,
  • słuchacze mają możliwość otrzymania zniżki 48% na egzaminy certyfikujące Microsoft (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft),
  • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office).

 

 

Zyskiwane kompetencje

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

  • wdrażania, instalacji oraz zarządzania serwerem pocztowym MS Exchange,
  • wdrażania, instalacji oraz zarządzania serwerem pocztowym Postfix,
  • wdrażania, instalacji oraz zarządzania platformą MS SharePoint.
Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby chcące zdobyć zawód administratora systemów wymiany informacji MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.

Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.
Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania systemami wymiany informacji opartymi o technologie MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 250 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Podstawy administracji systemem MS Windows Server oraz Linux
60 h; Wprowadzenie do Windows Server 2012 oraz Windows Server 2012 Core, Adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Windows, konfiguracja zapory ogniowej w systemie Windows Server, Zarządzanie dyskami oraz uprawnieniami do zasobów, Podstawy instalacji, konfiguracji i zarządzania usługą „Active Directory Domain Services”, Podstawy wdrażania polityk zasad grup oraz preferencji zasad grup usługi Active Directory, Podstawy systemów rozwiązywania nazw (DNS, LLMNR, NetBIOS),
Administracja serwerem pocztowym Postfix
50 h; Podstawy działania usługi poczty elektronicznej, Instalacja podstawowego serwera poczty opartego na aplikacji Postfix oraz serwera Dovecot POP/IMAP, Podstawowe polecenia dot. obsługi serwera Postfix i analiza logów serwera.. Formaty przechowywania wiadomości e-mail na dysku serwera pocztowego. Aliasy nazw użytkowników, pliki „.forward”, Konfiguracja połączeń szyfrowanych dla protokołów SMTP/POP/IMAP oraz autoryzacja dostępu do serwera SMTP (SASL/POP-before-SMTP),
Administracja serwerem pocztowym MS Exchange
70 h; Wprowadzenie do MS Exchange 2013, Planowanie i konfiguracja serwera Mailbox, Zarzadzanie obiektami odbiorców (zarządzanie odbiorcami, zarządzanie listami adresowymi i zasadami, planowanie typów odbiorców, zarządzanie folderami publicznymi), Planowanie i wdrażanie roli Client Access Server, Planowanie i konfiguracja dostępu klienckiego (w tym konfiguracja Outlook Web Access, ActiveSync), Planowanie i konfigurowanie zasad transportu wiadomości, Planowanie i implementacja wysokiej dostępności MS Exchange,
Administracja platformą MS SharePoint
70 h; Wprowadzenie do MS SharePoint, Projektowanie architektury logicznej, Projektowanie architektury fizycznej, Projektowanie architektury informacji.
Skip to content