Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

Cel kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.

 

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

 

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server Remote Desktop Services i MS App-V.

 

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Kompetencje i korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

  • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft oraz VMware (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych):- MS-20409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center- MS-10981 Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager

    – MS 20415: Implementing a Desktop Infrastructure

    – Vmware vSphere: Install, Configure, Manage v5.5/v6.x

 

Poza tym:

  • słuchacze mają możliwość otrzymania zniżki 48% na egzaminy certyfikujące Microsoft (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft)
  • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office)

 

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

  • wdrażania, instalacji oraz zarządzania systemami wirtualizacji serwerów opartych na technologii MS HyperV 2012/2016 oraz VMware
  • wdrażania, instalacji oraz zarządzania systemami wirtualizacji prezentacji oraz aplikacji opartych na technologii MS Remote Desktop Services oraz MS App-V
Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać osoby chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.

Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii wirtualizacji Microsoft oraz Vmware.
Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania zwirtualizowanym środowiskiem sieci komputerowej opartej o technologie Microsoft HyperV, VMware oraz usług MS Windows Server 2012/2016 Remote Desktop Services i MS App-V.

Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Podstawy administracji systemem MS Windows Server i technologie pamięci masowych
60 h; Wprowadzenie do wirtualizacji desktopów (VirtualBox, VMware Player). Wprowadzenie do Windows Server 2012/2016 oraz Windows Server 2012/2016 Core (m.in. przejście między trybami GUI/CORE/MINIMAL, Feauters On Demand, Windows Server Migration Tools). Podstawy instalacji, konfiguracji i zarządzania usługą „Active Directory Domain Services” (zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, użytkownikami, komputerami i grupami w usłudze Active Directory). Wdrażanie polityk zasad grup oraz preferencji zasad grup (m.in. zdalna instalacja oprogramowania, zdalne odświeżanie zasad grup, przetwarzanie zasad grup w trybie sprzężenia zwrotnego, centralne repozytorium szablonów administracyjnych).
Technologie infrastrukturalnych sieci komputerowych w środowisku zwirtualizowanym
50 h; Wybrane zagadnienia teorii sieci komputerowych. Adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Windows. Routing w systemie Windows Server. Konfiguracja zapory ogniowej w systemie Windows Server. Podstawowe koncepcje przełączania i konfiguracja przełącznika zarządzalnego. Wirtualne sieci LAN (VLAN, trunking, protokół VTP, protokół DTP, Private VLAN, Private VLAN EDGE). Protokół drzewa opinającego (STP, PVST+, RPVST+, RSTP, MSTP). Agregacja połączeń (LAG/EtherChannel), rozkładanie obciążenia sieciowego z wykorzystaniem NIC-Teaming.
Wirtualizacja serwerów w oparciu o MS Windows Server Hyper-V
55 h; Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V: – wymagania HyperV, – różnice między rolą HyperV, darmowym hypervisorem Hyper-V Serve, a klientem HyperV w systemie Windows 8/10, – instalacja roli HyperV w systemie Windows Server 2012R2/2016, – instalacja i obsługa darmowego hypervisora „Hyper-V Server 2012/2016”, – zarządzanie zdalne hypervisorem HyperV w grupie roboczej i w domenie, – ustawienia hypervisora HyperV: NUMA, RemoteFX, Enhanced Session Mode, Resource Pools.
Wirtualizacja serwerów w oparciu o VMware vSphere
65 h; Wprowadzenie do wirtualizacji firmy VMware. Instalacja komponentów VMware vSphere. VMware vCenter Server: – architektura vCenter Server, – uruchomienie maszyny wirtualnej z vCenter, tworzenie i przeglądanie obiektów w vCenter, Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami: – konfiguracja VMware Standard Switch, – konfiguracja VMware Distributed Switch, – konfiguracja mechanizmów rozkładania obciążenia ruchu sieciowego przez wirtualne switche, Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową w vSphere: – konfiguracja iSCSI, NFS oraz Fibre Channel w ESXi, – tworzenie i zarządzanie wolumenów w vSphere, – konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual Storage Appliance,
Technologie wirtualizacji prezentacji i aplikacji
30 h; Instalacja i konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Instalacja i konfiguracja brokera połączeń usług pulpitu zdalnego. Instalacja i konfiguracja bramy usług pulpitu zdalnego. Instalacja i konfiguracja dostępu do pulpitu zdalnego przez sieć Web. Implementacja infrastruktury VDI hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Instalacja i konfiguracja usługi roli RemoteFX. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie środowiskiem wirtualizacji aplikacji App-V.
Skip to content