Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Tu znajdziesz istotne informacje na temat Stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz niezbędne formularze.

Kwestie przyznawania studentom stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe regulują przepisy:

  • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428)

 

Wnioski o stypendium ministra składane są za pośrednictwem Rektora uczelni w okresie od 1 do 25 października, wyłącznie elektronicznie poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). W związku z tym student starający się o stypendium ministra powinien w terminie do 15.09.2023 r. skontaktować się z kwesturą uczelni, gdzie otrzyma informację na temat dalszego postępowania.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024 dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03

Skip to content