Jeśli od zawsze marzyłeś/marzyłaś o prowadzeniu własnej firmy, masz w szufladzie schowany gotowy projekt lub chcesz się sprawdzić w roli szefa, Unia Europejska może pomóc w realizacji tego marzenia. Możesz otrzymać do 40 tys. złotych bezzwrotnej dotacji.

Jeśli od zawsze marzyłeś/marzyłaś o prowadzeniu własnej firmy, masz w szufladzie schowany gotowy projekt lub chcesz się sprawdzić w roli szefa, Unia Europejska może pomóc w realizacji tego marzenia. Możesz otrzymać do 40 tys. złotych bezzwrotnej dotacji.

W ramach funduszy europejskich, przewidziano tzw. Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W jego zakresie możesz ubiegać się o unijną dotację na założenie swojej pierwszej firmy. Warto skorzystać z tej możliwości i samemu stworzyć sobie wymarzone miejsce pracy.

Kto może otrzymać dotację na własną firmę?

Wszystkie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Mówiąc inaczej jeśli nie masz firmy, to bez względu na to czy jesteś studentem czy już pracujesz możesz ubiegać się o dotację.

Gdzie się trzeba zgłosić?

Jeśli chcesz ubiegać się o dotację na własną firmę musisz zgłosić się do odpowiedniego operatora. Ich aktualną listę z danymi kontaktowymi, terminami rekrutacji i informacją o obszarze, jaki dany operator obsługuje znajdziesz na stronie http://efs.wup-katowice.pl/dotacje-na-dzialalnosc-gospodarcza w zakładce: „Gdzie się zgłosić, by skorzystać z pomocy?”.

Sprawdź czy się kwalifikujesz, a jeśli tak, koniecznie zadzwoń do operatora po więcej szczegółów i przygotuj się do procesu rekrutacji. Nie zwlekaj. Chętnych jest naprawdę sporo, ale jeśli masz dobry pomysł, Twoje szanse są duże.

Dotacja uzyskana przez uczestnika projektu jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem jednak, że zarejestrowana działalność gospodarcza lub członkostwo w spółdzielni (lub spółdzielni socjalnej) zostanie utrzymane minimum 12 miesięcy od dnia jej otwarcia.

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji w ramach Działania 6.2. POKL?

Osoby, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie u danego operatora przechodzą określoną ścieżkę, dzięki której nie tylko mogą otrzymać dotacje, ale także zostaną wyposażone w kompleksową wiedzę na temat prowadzenia własnego biznesu.

KROK 1:
Zakwalifikowani Uczestnicy biorą udział w zajęciach doradczo-szkoleniowych, które mają na celu nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie biznesplanu.

KROK 2:
Uczestnicy mogą złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem u swojego Operatora. Tym samym, ubiegają się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mogą także złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (to dodatkowe środki, które można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy). Formularze tych wniosków udostępnia operator. Możliwe jest ubieganie się o dwie wyżej wymienione formy wsparcia lub tylko o jedną.

KROK 3:
Trwa procedura wyboru określonej liczby Wniosków z biznesplanami, które zakwalifikują się do otrzymają dofinansowania.

KROK 4:
W przypadku pozytywnej decyzji, Uczestnik podpisuje umowę na przyznanie wsparcie finansowego i możesz zacząć realizować marzenie o własnej firmie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pobierz informator na temat Działania 6.2. przygotowany przez WUP w Katowicach