W wydawanym przez Komisję Europejską „Monitoringu Europejskich Ofert Pracy” (European Vacancy Monitor) można znaleźć wiele ciekawy informacji na temat obecnej sytuacji na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W biuletynie wydanym w kwietniu 2012 r. czytamy, że wzrost popytu na pracę zwolnił w trzecim kwartale 2011 roku w UE. Najważniejszym czynnikiem leżącym u podstaw spowolnienie było pogorszenie się sytuacji gospodarczej w wielu państwach. Co jednak ważne to fakt, że w tej sytuacji nadal największym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się pracownicy, którzy wykonują zawody wymagające wysokich i niskich kwalifikacji. Liczba osób, które znalazły pracę jako wysoko wyspecjalizowani specjaliści w trzecim kwartale 2011 roku wzrosła w stosunku do tego samego kwartału w roku 2010 (+16%). Oznacza to, że poziom kształcenia ma istotne znaczenie na kształtowanie pozycji ludzi na rynku pracy w Europie.

Sprawdź tabele z „Monitoringu…” (nr 6/2012 Komisja Europejskia, w której wypisani są najbardziej poszukiwani pracownicy w wybranym państwie UE lub EOG na koniec 2011 roku. W analizie jest także ujęta Polska.
European Vacancy Monitor, Issue no.6/ April 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego