Dane z sondażu prowadzonego przez serwis Edulandia.pl w okresie poprzedzającym zdawanie matur '2012 oraz ostateczne decydowanie o wyborze kierunku studiów pokazują, że informatyka jest kierunkiem, który najbardziej opłaca się studiować.

sondaz.jpg

Dane z sondażu prowadzonego przez serwis Edulandia.pl w okresie poprzedzającym zdawanie matur '2012 oraz ostateczne decydowanie o wyborze kierunku studiów pokazują, że informatyka jest kierunkiem, który najbardziej opłaca się studiować.

Zdaniem użytkowników serwisu Edulandia.pl, najczęściej tegorocznych maturzystów, aż 39% oddających głos w sondażu (łącznie ponad 3350 osób) na pytanie "Który kierunek opłaca się studiować?" odpowiedziało, że informatykę.

Drugim kierunkiem, który opłaca się studiować - zdaniem użytkowników serwisu edulandia.pl - jest budownictwo (25% oddanych głosów), a studiowanie prawa za opłacalne uważa 15% osób głosujących. Socjologia i zarządzanie zostały uznane za najmniej opłacalne.

Tak kształtowały się wyniki na podstawie 8 661 głosów oddanych w sondażu do 7. maja 2012 roku.

Źródło: http://www.edulandia.pl/edulandia/1,118533,10995442,Ranking__Ktore_kierunki_warto_studiowac.html

Najlepiej zarabiający tuż po studiach?...informatycy

Raport z internetowego badania ankietowego prowadzonego wśród 10 354 absolwentów uczelni wyższych przez serwis www.ilezadyplom.info (okres realizacji badania: czerwiec - wrzesień 2011) pokazuje, iż wśród grup najlepiej zarabiających absolwentów plasują się ci, którzy kończyli kierunki medyczne (lekarsko-dentystyczny, lekarski, ratownictwo medyczne), mechatronikę oraz kierunki informatyczne (informatyka stosowana, informatyka, informatyka i ekonometria).

plansza_absolwenci.jpg

Spośród badanych absolwentów kierunków informatycznych, około 45% zarabia miesięcznie powyżej średniej krajowej.

Około 35% badanych absolwentów takich kierunków, jak informatyka czy informatyka stosowana zarabia miesięcznie przynajmniej wysokość średniej krajowej pensji.

Jedynie średnio co piąty absolwent w tej grupie zarabia poniżej średniej krajowej - około 18% absolwentów informatyki stosowanej oraz około 20% absolwentów informatyki. Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się poziomu zarobków absolwentów kończących popularne kierunki.

Źródło: http://www.ilezadyplom.info/Ranking_Uczelni_Biuletyn_Wrzesien_2011.htm