Myślenie o rynku pracy oraz perspektywach zawodowych po zakończeniu edukacji podczas decydowania o wyborze ścieżki kształcenia zwiększa szanse absolwentów zarówno na atrakcyjną, dobrze płatną pracę, jak i zadowolenie z podjętego wyboru kierunku kształcenia.

Myślenie o rynku pracy oraz pplansza_wybierzkierunek_1.jpgerspektywach zawodowych po zakończeniu edukacji podczas decydowania o wyborze ścieżki kształcenia zwiększa szanse absolwentów zarówno na atrakcyjną, dobrze płatną pracę, jak i zadowolenie z podjętego wyboru kierunku kształcenia. "Myśl o rynku pracy, a nie o tym, gdzie łatwo się dostać" - radzą autorzy wspomnianego raportu serwisu www.ilezadyplom.info oparty o badanie pt. II Edycja Rankingu Uczelni przeprowadzonego wśród 4 647 absolwentów polskich uczelni wyższych maturzystom zastanawiającym się nad wyborem uczelni i zawodu.

"Ci którzy wybierali kierunki ze względu na łatwość dostania pracy i wysokie zarobki mają dwukrotnie większe szanse na powodzenie zawodowe (81% w obu przypadkach) niż ci, którzy wybierali studia, bo łatwo było się na nie dostać (tylko 39% z nich jest zadowolona po ukończeniu studiów)" - takie wnioski nasuwają wyniki badania opinii absolwentów polskich uczelni wyższych.