Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą "Misja Wiedza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży” WSTI w Katowicach”.

logo UE

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt: „Misja widza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży”

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 415 350 00 PLN

Dofinansowanie: 402 889 00 PLN

Cel główny projektu:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji młodzieży w wieku 16 – 19 lat spoza społeczności akademickiej poprzez opracowanie programów i realizację warsztatów wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

 

W Projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów informatycznych:

  • Robotyka (Roboty Lego Mindstorms)
  • Tworzenie serwisu internetowego

W sumie 110 edycji warsztatów po 12 h każdy (3 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 1650 osób.

2. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów graficznych:

  • Tworzenie własnej animacji
  • Podstawy reklamy (projektowanie Logo, Plakatu, Kampanii reklamowej)
  • Rysunek i sztuka komiksu

W sumie 52 edycje warsztatów po 8 h każdy (2 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 780 osób.

3. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów w ramach programu edukacji dla bezpieczeństwa:

  • Następstwa cyberprzemocy i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem
  • Profilaktyka przeciwnarkotykowa i przeciwdopalaczowa

W sumie 4 edycje warsztatów po 8 h każdy (2 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 60 osób.

 

Harmonogramy spotkań:

ikona pdf  Semestr letni 2019

ikona pdf  Semestr zimowy 2019

ikona pdf  Semestr letni 2020

ikona pdf  Semestr zimowy 2020

 
 

 logosy ue