dr Jadwiga Bakonyi – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Mariusz Boryczka
mgr Jacek Żywczok
dr Natalia Romaniuk
mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Patryk Leszko – przedstawiciel studentów - Informatyka
Anita Otręba – przedstawiciel studentów - Grafika