Jadwiga BakonyiKierunek wykształcenia: mgr informacji naukowo-technicznej, dr nauk ekonomicznych

Dziedzina/dyscyplina nauki: informatyka

Staż pracy: od 1984

Ukończona uczelnia: mgr – Uniwersytet Śląski, dr – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: współpraca z WSTI od 2007, I miejsce pracy od 2014

Prowadzone w uczelni przedmioty: Bazy danych, Zarządzanie Informatyką w Przedsiębiorstwie, Podstawy Analizy danych w Marketingu, Systemy Wspomagania Decyzji, Seminarium

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych,
prodziekan ds. Jakości Kształcenia

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię otwartość, pracowitość i kreatywność.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: -

Inne ważne informacje: -