Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dr hab. inż. Andrzej Hławiczka był do roku 2013 profesorem i  naukowcem w Politechnice Śląskiej. Wypromował trzech doktorów. Zajmuje się inżynierią komputerową. Był członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Opublikował ponad 200 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, głównie wydawanych przez Computer Society Press, Springer Verlag i Pergamon Press. Uczestniczył wielokrotnie przez kilkadziesiąt lat  w komitetach programowych kilku europejskich  konferencji związanych z dziedziną, którą uprawia. Jest redaktorem, współredaktorem i współautorem kilku książek naukowych wydanych w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wymieniany był w amerykańskich encyklopediach Marquis Who’s Who, serie: In the World, In America, In Science Engineering (1996, 1997, 1998).  Jest sympatykiem Chrześcijańskiego Forum Pracowników Naukowych. Hobby to narciarstwo zjazdowe, kolarstwo, muzyka jazzowa.