Zatrudniony na stanowisku asystenta.

Urodził się 26.12.1967 roku w Zawierciu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. W 1991 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek matematyka w zakresie matematyki teoretycznej oraz nauczycielskiej). W czerwcu 1999 roku obronił pracę doktorską pt. „Asymptotyczna stabilność iterowanych układów funkcyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Lasota. Był wieloletnim wykładowcą matematyki Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, asystentem oraz adiunktem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

Brał udział w następujących projektach

  • „Uniwersytet partnerem gospodarki opartej na wiedzy” - prowadzenie zajęć wyrównawczych na kierunku inżynieria biomedyczna;

  • „Uniwersytet partnerem gospodarki opartej na wiedzy” - opracowanie i prezentacja e-learningowa dla studentów I roku chemii z zakresu matematyki szkoły średniej;

  • „Aktywny w szkole - aktywny w życiu” - opracowanie materiałów do warsztatów matematycznych dla nauczycieli gimnazjum;

  • „Partnerzy w nauce” - opracowanie materiałów do warsztatów matematycznych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach rachunku prawdopodobieństwa, kombinatoryki, statystyki matematycznej. Współpracuje naukowo między innymi z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach prowadzi następujące przedmioty: Matematyka dyskretna, Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.