Zatrudniony na stanowisku asystenta

Doktorat z informatyki uzyskał na Politechnice Śląskiej. Łączy pracę dydaktyczno-naukową z projektami informatycznymi w przedsiębiorstwach. Doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobył na Politechnice Śląskiej. Wykładowca zagadnień analizy i modelowania systemów informacyjnych, analizy strukturalnej, organizacji i przetwarzania zbiorów danych. Równocześnie prowadził wykłady z systemów operacyjnych i architektur komputerów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wykonawca w projektach badawczych dotyczących systemów informacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwach. Posiada obszerne doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych klasy ERP.  Autor blisko 50 publikacji naukowych i promotor prac magisterskich na Politechnice Śląskiej.

Doktorat z informatyki uzyskał na Politechnice Śląskiej. Łączy pracę dydaktyczno-naukową z projektami informatycznymi w przedsiębiorstwach. Doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobył na Politechnice Śląskiej. Wykładowca zagadnień analizy i modelowania systemów informacyjnych, analizy strukturalnej, organizacji i przetwarzania zbiorów danych. Równocześnie prowadził wykłady z systemów operacyjnych i architektur komputerów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wykonawca w projektach badawczych dotyczących systemów informacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwach. Posiada obszerne doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych klasy ERP.  Autor blisko 50 publikacji naukowych i promotor prac magisterskich na Politechnice Śląskiej.

Wybrane Publikacje

  1. Senczyna S.: Metoda operatywnej analizy wpływu na środowisko przedsiębiorstw sieci logistycznej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 4, 2010.

  2. Senczyna S.: Analiza efektywności przepływów zasobów w sieciach przedsiębiorstw kontrolowanych systemami ERP. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 5, 2009.

  3. Senczyna S.: Model zdarzeniowy sieci przedsiębiorstw sterowanej systemami typu enterprise resources planning. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka, Zakopane 2008.

  4. Senczyna S.: Prototypowanie systemu informatycznego wspomagania przepływów zasobów i pracy z zastosowaniem diagramów typu MDL. Oficyna Wydawnicza PTZP Zakopane 2008.

  5. Senczyna S.: Component based simulator of digital system. Proceedings of 15th International Conference MIXDES 2008, Poznań.

  6. Senczyna S.: Modular Model of a Logic Circuit Using Object-Oriented Programming. Third International Conference on Information Technology:  New Generations , Las Vegas, Nevada, IEEE Computer Society. 2006.