Kierunek wykształcenia: automatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: informatyka, automatyka procesów sterowania, projektowanie układów analogowych i cyfrowych, projektowanie i modelowanie systemów informatycznych wspomagających organizacje.

Staż pracy: 52 lata

Ukończona uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Staż pracy w uczelni WSTI: 5 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Inżynieria oprogramowania, Projektowanie systemu informatycznego, Modelowanie systemów informatycznych, Teoretyczne podstawy informatyki, Systemy wbudowane

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni:

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: preferuję ludzi samodzielnie myślących, umiejących praktycznie wykorzystać posiadaną już wiedzę. Pochwalam chęci pozyskiwania dalszej wiedzy i pracowitość w wykonywaniu zadanych prac. Cenię perfekcyjność wykonywania zadań. Obecność studentów na moich ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: sport – narciarstwo, turystyka rowerowa, tenis. Rownież lotnictwo, samochody, muzyka klasyczna

Inne ważne informacje: