Krzysztof CiurzyńskiKierunek wykształcenia: Informatyka / Informatyka przemysłowa

Dziedzina/dyscyplina nauki: Informatyka

Staż pracy: 7 lat

Ukończona uczelnia: Absolwent wydziału Informatyki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach / Absolwent wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 4 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty: Technologie sieciowe i użytkowanie sieci, Systemy Operacyjne, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Zarządzanie środowiskami serwerowym i aplikacji sieciowych, Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych.

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: Wykładowca akademicki

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: Bardzo cenię kreatywne i nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów oraz zaradność

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: Rozwój osobisty, nowoczesne technologie, finanse i ekonomia

Inne ważne informacje: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży IT.