Jacek SiatkowskiKierunek wykształcenia: marketing, politologia

Dziedzina/dyscyplina nauki: marketing, komunikacja społeczna, public relations, zarządzanie

Staż pracy: 30 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych Marketing, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 3 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty: Podstawy marketingu, Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych, Public relations

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni:

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: jestem praktykiem marketingu, komunikacji i zarządzania, cenię sobie zaangażowanie studentów w zajęcia.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: jazz, rozwój osobisty, rozwijanie działalności edukacyjno-charytatywnej w marketingu sieciowym.

Inne ważne informacje: Konsultant i trener biznesu z zakresu marketingu, public relations i zarządzania z ponad 15 letnim stażem, członek John Maxwell Team – światowej organizacji trenerów i coachów.