Adam Jozefiok

Kierunek wykształcenia: Informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: Informatyka, sieci komputerowe

Staż pracy: 21 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat)

Staż pracy w uczelni WSTI: 15 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Teleinformatyka i teoria sieci, Routing w sieciach TCP/IP, Technologie sieciowe i użytkowanie sieci, Technologie sieci rozległych, Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP, Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: brak

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni:

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: jazda na rowerze

Inne ważne informacje: autor podręczników o tematyce sieciowej i kursów video