Ireneusz GosciniakKierunek wykształcenia: elektronika

Dziedzina/dyscyplina nauki: elektronika cyfrowa, testowanie i testowanie wbudowane układów cyfrowych, informatyka, sztuczna inteligencja, optymalizacja, grafika komputerowa, generative art.

Staż pracy: 32 lat

Wykształcenie: Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie, dyplom technika elektryka. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Techniki, Kierunek Wychowanie Techniczne, dyplom magistra techniki – specjalność elektryczna. Politechnika Śląska w Gliwicach – doktorat nauk technicznych w specjalności naukowej elektronika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawca nieruchomości, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – grupowa-warsztatowa praktyka w zakresie rzeczoznawca nieruchomości, odbyte szkolenia: odbyte 8 kursów certyfikowanych Oracle, zarządzanie projektami, egzamin certyfikacyjny DB2 Database and Application Fundamentals, budowa i zarządzanie kursem internetowym, wprowadzenie do pracy z narzędziami GIS, „Współpraca drogą do innowacji".

Staż pracy w uczelni WSTI: 15 lat

Aktualnie prowadzone w uczelni przedmioty: podstawy elektroniki i miernictwa, silniki graficzne i sztuczna inteligencja, Processing i programowanie.

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni:

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie pasję.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo, turystyka górska.

Inne ważne informacje: autor oryginalnych algorytmów w zakresie sztucznej inteligencji, optymalizacji i generative art prezentowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.