Kierunek wykształcenia: Informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: Dziedzina Nauk Inżynieryjno-Technicznych/Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Staż pracy: 13 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 13 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Języki Programowania
  • Systemy Wbudowane i Mobilne
  • Systemy i Aplikacje Mobilne

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie uczciwość i terminową realizację zadań

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: systemy inteligentnego domu, gra na gitarze