Kierunek wykształcenia: Informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: Dziedzina Nauk Inżynieryjno-Technicznych/Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Staż pracy: 10 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 10 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Języki Programowania, Języki Programowania Obiektowego, Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych, Systemy Wbudowane i Mobilne, Systemy i Aplikacje Mobilne

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni:

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie uczciwość i terminową realizację zadań

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: systemy inteligentnego domu, gra na gitarze

Inne ważne informacje: