Kierunek wykształcenia: filologia angielska

Dziedzina/dyscyplina nauki: język angielski

Staż pracy: 20 lat

Ukończona uczelnia: absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filologia angielska

Staż pracy w uczelni WSTI: 13 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: język angielski

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: -

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: zdyscyplinowana, punktualna, dobrze zorganizowana, ceniąca aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: literatura, języki obce, podróże

Inne ważne informacje: tłumacz przysięgły języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego