Kierunek wykształcenia: inżynieria produkcji

Dziedzina/dyscyplina nauki: nauki techniczne

Staż pracy: -

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 8 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Problemy bhp i ergonomii

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: -

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: -

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: -

Inne ważne informacje: -