Kierunek wykształcenia: filologia j. angielskiego

Dziedzina/dyscyplina nauki: j. angielski

Staż pracy: 30 lat

Ukończona uczelnia: Uniwersytet Śląski

Staż pracy w uczelni WSTI: 17 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: j. angielski

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: lubię uczyć i cenię kontakt ze studentami

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: podróże, sztuka

Inne ważne informacje: