Kierunek wykształcenia: grafika i malarstwo

Dziedzina/dyscyplina nauki: Dziedzina sztuki / dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Staż pracy: 16 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Staż pracy w uczelni WSTI: 3 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty: Identyfikacja wizualna, Projektowanie marketingowe, Grafika projektowa, Grafika cyfrowa, Grafika rastrowa, Rysunek użytkowy, Kompozycja.

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: członek Senatu WSTI, przewodniczący Komisji dyscyplinarnych ds. Studenckich, promotor prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność oraz aktywny udział w zajęciach

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: literatura, filozofia, sztuka i sport

Inne ważne informacje: www.tomaszjedrzejko.pl