Kierunek wykształcenia: informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych/informatyka techniczna i telekomunikacja (dawniej: dziedzina – nauki techniczne/dyscyplina – informatyka)

Staż pracy: 38 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 16 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Algorytmy i struktury danych, Języki obiektowe

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: Promotor prac dyplomowych, Przewodniczący komisji d/s dyplomowania

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: Preferuję ludzi kulturalnych, ambitnych i kreatywnych, a przede wszystkim uczciwych

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: fantastyka naukowa, Snooker, muzyka klasyczna

Inne ważne informacje: