Zatrudniony na stanowisku asystenta

Studiował fizykę na wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym w 1975. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał tamże w 1987 na podstawie rozprawy 'Badanie diagramów fazowych roztworów stałych ATN'. Specjalizował się w rentgenowskiej analizie strukturalnej. Pracował w Instytucie Fizyki i jest współautorem blisko 50 prac naukowych a także współautorem skryptu dla studentów. Z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach związany jest od chwili jej powstania.