Kierunek wykształcenia: Fizyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: fizyka ciała stałego, struktura kryształów - analiza metodą dyfrakcji rtg

Staż pracy: 45 lat

Ukończona uczelnia: Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Staż pracy w uczelni WSTI: 17 lat (od początku istnienia uczelni)

Prowadzone w uczelni przedmioty: Fizyka (wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium), Matematyka dyskretna (ćwiczenia rachunkowe), Analiza matematyczna i algebra liniowa (ćwiczenia rachunkowe), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (ćwiczenia rachunkowe)

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: rektor

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie uczciwość i szczerość; na zajęciach staram się przestrzegać zasady „nie ma głupich pytań, bywają tylko głupie odpowiedzi”

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: turystyka, głównie Beskid Śląski (piesza, narciarska), Jura (piesza, rowerowa, narciarska), „pożeram” książki, trochę słucham muzyki folk

Inne ważne informacje: –