facebook
Zapisz się do 29 lutego 2024 i skorzystaj z promocji w opłatach!
Wpisowe 0 zł
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Informatyka – zdobądź zawód z przyszłością
Pasjonujące studia
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Studia podyplomowe
Wybierz kierunek dla siebie
30 komputerów Apple iMac
Magazyn Studentów Kreatywnych
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Program Erasmus +
Studia i praktyki za granicą

Serdecznie dziękuje wszystkim za wkład w przygotowanie i przeprowadzenie II Konferencji Studenckiej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku na konferencję zgłoszono 12 referatów, tym razem o tematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych. Prócz studentów na sali, jako słuchacze obecni byli również uczniowie szkół średnich.

Dziękuję Panu Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Śmiei za objęcie opieką naukową konferencji.
Dziękuję Panu dr Stefanowi Senczynie za referat otwierający i wsparcie techniczne konferencji.

W przyszłym tygodniu na stronie Uczelni pojawi się podsumowanie naszej konferencji.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

Serdecznie dziękujemy studentom kierunków informatycznych, inżynierskich, biznesowych, prawniczych i pokrewnych, a także osobom zainteresowanym nowoczesnymi technologiami za wzięcie udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "Technologie IT XXI wieku - ujęcie interdyscyplinarne".

Konferencja odbyła się w dniu 23 maja 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 (Aula WSTI, niski parter). Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz powiązań informatyki z dyscyplinami pokrewnymi, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni z całej Polski i integracja środowiska studenckiego.

Patronat naukowy nad Konferencją objął prof. dr hab. inż. Jan Piecha.
Nadzór naukowy nad konferencją objął Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach dr Marian Pawełczyk.


Abstrakty referatów wygłoszonych na konferencji I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "Technologie IT XXI wieku – ujęcie interdyscyplinarne".

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook