Studia licencjackie na kierunku Grafika

Specjalności:

 1. Projektowanie graficzne
 2. Multimedia

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Beneficjenci: 300 osób, w tym 252 uczestników studiów
Wartość dofinansowania: 4 460 215, 38 zł

Projekt  „Wiedza i praktyka – wsparcie uczelni oraz studia I stopnia z Grafiki, program rozwojowy WSTI w Katowicach”,
był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.


{tab=Dofinansowanie UE}

naglowek maly5 45

Od września 2011 roku w ramach projektu "Wiedza i praktyka - wsparcie uczelni oraz studia I stopnia z Grafiki, program rozwojowy WSTI w Katowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest nowatorski w skali województwa śląskiego program artystycznych studiów licencjackich na kierunku Grafika. 

Na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2011 r. na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku Grafika według zaproponowanej koncepcji kształcenia oraz dzięki otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej o wartości  4 475 085,30 złotych w roku akademickim 2011/12 mogliśmy zaoferować studentom wyjątkowe warunki studiowania, na bardzo korzystnych warunkach finansowych, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i starannie dobranej kadry dydaktycznej. 

Była to unikalna w skali województwa propozycja edukacyjna dająca szansę kształcenia osobom w różnym wieku na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

W roku akademickim 2011/12 były to jedyne 7-semestralne studia licencjackie o profilu artystycznym z unijnym dofinansowaniem czesnego na poziomie powyżej 65% w całym cyklu kształcenia. Uzyskane dofinansowanie unijne w przeliczeniu na absolwenta kierunku Grafika w ciągu 7 semestrów wynosić będzie ponad 5 000 zł na semestr, łącznie 35 399 zł. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zaproponować (bez)konkurencyjnie atrakcyjne czesne przy jednocześnie bardzo dobrych warunkach studiowania, a do tego zupełny brak ukrytych opłat - gwarantowane przez cały cykl kształcenia.

Wśród wielu innych korzyści dla uczestników projektu "Wiedza i praktyka - wsparcie uczelni oraz studia I stopnia z Grafiki, program rozwojowy WSTI w Katowicach" warto wymienić także:

 • Program kształcenia łączący zajęcia artystyczne (ok. 70% zajęć) z innymi dziedzinami wiedzy, w tym informatycznej.

 • Pracownie komputerowe wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy (30 nowych Pecetów i 30 Apple iMac'ów) zakupiony dzięki dofinansowaniu z UE.

 • Najnowsze oprogramowanie graficzne, m.in. InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere,  AffterEffects, Flash, 3D StudioMax, AutoCAD.

 • Multimedialny sprzęt: aparaty fotograficzne, kamery, tablety i wiele innych.

 • Profesjonalne w pełni wyposażone pracownie artystyczne technik tradycyjnych, jak rysunek, malarstwo i rzeźba.

 • Nacisk na praktyczny wymiar zajęć, plenery artystyczne i praktyki obowiązkowe w instytucjach kultury, agencjach kreatywnych czy działach kreacji i marketingu dużych firm.

 • Wykładowcy praktycy, starannie dobrani dydaktycy z ASP kultywujący artystyczne pasje na co dzień.

Dodatkowymi atutami kształcenia są:

 • Atmosfera twórcza, życzliwość i przyjazność kadry oraz Władz Uczelni.

 • Otwartość na poprawę efektywności kształcenia osób niepełnosprawnych (dzięki dotacji zakupiliśmy urządzenia udźwiękawiająco-powiększające).

 • Biuro Karier i prężnie działający Doradca Zawodowy monitorujący bieżące zapotrzebowanie pracodawców i rynku pracy. Wyniki badań potrzeb rynku pracy są uwzględniane w systematycznej aktualizacji dydaktyki na kierunku Grafika.

 • Lokalizacja Uczelni w centrum Katowic z dogodnym dojazdem o każdej porze dnia z każdego kierunku Aglomeracji Śląskiej. 

Nabór do grup projektowych odbywał się wyłącznie w roku akademickim 2011/12 i obecnie jest już zakończony.

 

 

Opłaty za naukę w roku akademickim (obowiązujące studentów przez cały cykl kształcenia - 7 semestrów)

Tryb

Liczba semestrów

Miesieczne czesne

Płatne "z góry" do 10. dnia 
każdego z miesięcy:

stacjonarny / niestacjonarny

7

9 rat x 159 zł 
+ 1 rata x 238,5 zł

w okresie od X - VI (po 159 zł), 
w VII (238,50 zł)


Harmonogram wnoszenia opłat:

do 10 X - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 XI - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 XII - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 I - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 II - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 III - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 IV - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 V -zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 VI - zaliczka czesnego (159 zł)
do 10 VII - zaliczka czesnego (238,50 zł)