jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

Konwent jest organem kolegialnym, składającym się z conajmniej 4 osób powoływanych za ich zgodą przez Założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, a także podmiotów sponsorujących działalność Uczelni. W skład Konwentu wchodzą także Rektor, Prorektor, Założyciel lub jego przedstawiciele.

Skład Konwentu

 1. Grażyna Szymborska – Informatyk, menedżer, radna miasta Katowice, były Dyrektor Filharmonii Śląskiej

2. Katarzyna Musialska – HR Business Partner w JCommerce SA

3. Barbara Pczycka – Dyrektor Kreatywny - .bringMore advertising

4. Radosław Kuczera – Prezes Zarządu Legal Open S.A.

5. Danuta Idzik – Absolwentka WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

6. Przemysław Wróbel – Absolwent WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

7. Przemysław Danysz – Absolwent WSTI, właściciel portalu Mariacka.eu

8. Paweł Podsiadło – Dyrektor ds. IT Euro-Centrum S.A.

9. Joanna Tomczyk-Lidochowska – Absolwentka, właściciel Wydawnictwa KA s.c.

10. Andrzej Dyszkiewicz – Informatyk - właściciel LABIOT Laboratorium Biotechnologii w zakresie Informatyki i biotechnologii

11. Marcin Siemieński – Wiceprezes Zarządu JCommerce S.A.

12. Jacek M. Piechucki – Przedstawiciel firmy Volkswagen AG, Wolfsburg, Niemcy

13. Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

14. Mirosław Bobrzyński – Wiceprezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

15. Karol Winiarski – Prawnik, radny Urzędu Miasta Sosnowiec

16. Ewa Szota – Prawnik - Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Dorota Dul – Ekonomista - Przedstawicielka firmy DEMO Spółka Jawna

18. Adam Fałda – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

19. Krzysztof Graca – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

20. Marian Pawełczyk – Fizyk – Rektor Uczelni

21. Marek Maryniak – Informatyk – Dziekan Uczelni