Szkolenia: "CCNA Routing&Switching" oraz "CCNA Security"

Jedną z możliwości realizacji kursu "CCNA Routing&Switching" oraz "CCNA Security" w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, jest zwykłe szkolenie o odpowiedniej nazwie, którego uwarunkowania zostały przedstawione poniżej:

Koszty kursu "CCNA Routing&Switching"

Kurs obejmuje 180 godzin zajęć (po 50 godzin na pierwsze dwa moduły kursu, oraz po 40 godzin na kolejne dwa moduły). Kurs trwa ok. 6-7 miesięcy (Cisco zastrzega iż nie może być to krótszy okres).

Cena kursu:

 • Moduł 1 (50 godzin) - 700 zł
 • Moduł 2 (50 godzin) - 700 zł
 • Moduł 3 (40 godzin) - 600 zł
 • Moduł 4 (40 godzin) - 600 zł

(Płatność dokonana może być jednorazowo za wszystkie moduły, bądź ratalnie - na początku rozpoczęciu każdego kolejnego modułu tematycznego zgodnie z powyższą rozpiską)

Przy czym co istotne - mimo, że Cisco dzieli kurs na 4 osobne moduły tematyczne, to kurs traktowany jest jako jedna całość. Jeżeli dana osoba zadeklaruje udział w kursie, to nie przewiduje się możliwości rezygnacji z niego (po którymś z modułów) z punktu widzenia konieczności dokonania płatności. Osoby przychodzące na tenże kurs traktują go jako jedna całość, gdyż jest on logiczną całością, mimo takiego dokonanego modułowego podziału (podział ten Cisco zrealizowało ze względu na możliwość wdrożenia go np. w toku studiów, co w naszej uczelni ma akurat miejsce, wtedy jeden moduł wkomponowuje się idealnie w ramach jednego przedmiotu na semestr). Gdyby się okazało, że część osób zrezygnuje w trakcie, po pierwszym, czy drugim, czy trzecim module, to wtedy z punktu widzenia ośrodka szkoleniowego dalsza realizacja zajęć ze względów ekonomicznych przestaje mieć sens (nie może tracić na realizacji kursu), a pozostałe osoby chcące realizować kurs nie przyszły na dany moduł kursu, ale na kurs składający się akuart z czterech modułów, i chcą aby był kontynuowany.

* cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu na certyfikat CCNA, który jest realizowany wyłącznie w centrach egzaminacyjnych Pearson VUE - koszt takiego egzaminu to 295$ + ewentualne koszty manipulacyjne ośrodka egzaminacyjnego (studenci, którzy zdadzą na 4. semestrze tzw. final exam na 75% mogą uzyskać zniżkę 58%)


Wymagania wstępne dla uczestników kursu "CCNA Routing&Switching"

Od osób chcących uczestniczyć w kursie, nie ma większych wymagań. Nie jest wymagana wiedza dotycząca sieci komputerowych. Nie ma znaczenia kto jakie szkoły ukończył. Kurs zakłada naukę od podstaw. Jeżeli do kursu chciałaby się na przykład przystąpić osoba chcąca przekwalifikować się z obecnie wykonywanego zawodu, to nie ma do tego przeciwwskazań.

Warunkami przystąpienia do kursu są:

 • zakładamy, że osoba przychodząca na kurs posiada podstawową znajomość obsługi komputera,
 • posiada również umiejętność czytania materiałów w języku angielskim,
 • a poza tym: chęci, czas, cierpliwość, nieustępliwość, itp.

Koszty kursu "CCNA Security"

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć, trwa ok. 3 miesięcy.

Cena kursu:

 • Cena kursu: 600 zł (dla studentów i absolwentów WSTI)
 • Cena kursu: 850 zł (dla absolwentów kursu CCNA ROUTING&Switching realizowanego w WSTI)
 • Cena kursu: 950 zł (dla pozostałych osób)

* cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu na certyfikat CCNA, który jest realizowany wyłącznie w centrach egzaminacyjnych Pearson VUE.


Wymagania wstępne dla uczestników kursu "CCNA Security"

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości zagadnień realizowanych na 3 pierwszych modułach kursu akademii Cisco - CCNA Routing&Switching / CCNA Exploration.

Organizacja zajęć

Szkolenia odbywają się w małych grupach maksymalnie 16 osobowych, ale nie mniejszych niż 10 osób. Szkolenia prowadzone są w języku polskim. Dla kursantów dostępne są także materiały szkoleniowe dostarczane przez firmę Cisco Systems w ramach platformy zdalnej edukacji. Każdy student na zajęciach laboratoryjnych ma do dyspozycji własny komputer i dostęp do niezbędnego sprzętu sieciowego.

Zajęcia mogą odbywać się w następujących terminach:

 • Dla edycji popołudniowej: Poniedziałki - Czwartki, godz. 17:00-21:15 (5 godzin zajęć lekcyjnych). Przy czym zajęcia odbywają się zazwyczaj w maksymalnie dwa wybrane dni (w ostatnim kursie był to na przykład co drugi wtorek i każdy czwartek), choć czasem z rzadka zdarzyć się mogą odstępstwa po uprzednim ustaleniu tego z grupą (typu trzy razy w tygodniu, ze względu np. na konieczność odrobienia jakichś zajęć gdy wykładowca przykładowo był chory).
 • Dla edycji weekendowej: Sobota-Niedziela, godz. 8:00-21:00 (5-9 godzin zajęć lekcyjnych). Nie oznacza to, że zajęcia są od godz. 8 do 21, ale, że odbywają się gdzieś pomiędzy tymi godzinami, co zależy od dostępności sali ze sprzętem laboratoryjnym (wykorzystywanej również na zajęciach studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych), i dostępności wykładowcy. Zajęcia są blokowane, staramy się by było to nie mniej niż 5h zajęć, i nie więcej niż 8-9h w ciągu jednego dnia. Biorąc pod uwagę ilość godzin zajęć na kursie, trudno tutaj zrealizować zajęcia co dwa tygodnie, gdyż wydłużyłoby to znacznie czas trwania kursu. W praktyce więc wychodzi, że w miesiącu pojawia się z jeden weekend wolny.

Dokładne terminy zależą również od ustaleń z uczestnikami kursu (róznego rodzaju uwagi bierzemy pod uwagę, o ile istnieje fizyczna możliwość zaradzenia). Jeżeli dana osoba nie może być w danym terminie na kursie, istnieje możliwość dogadania się z prowadzącym, który nagrywa wtedy zajęcia, a następnia przekazuje do takowego nagrania prywatny dostęp (przykład takich nagranych zajęć: http://youtu.be/WhReJVQMadI ), jak również możliwe jest uzgodnienie wcześniejsze udziału w zajęciach w sposób zdalny "na żywo", z wykorzystaniem wideokonferencji (np. Skype), dostęp do fizycznych urządzeń nie jest tu specjalnie problemem, biorąc pod uwagę dostępne narzędzia.


Studia podyplomowe

Drugą z możliwości realizacji kursu "CCNA Routing&Switching" oraz "CCNA Security" w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, są 2 semestralne studia podyplomowe "Administracja siecią komputerową Cisco" rozpoczynające się co roku na przełomie październik/listopad. W ramach powyższych studiów podyplomowych realizowany jest zarówno kurs "CCNA Routing&Switching", jak również "CCNA Security". Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.wsti.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe/kierunki/administracja-siecia-komputerowa-cisco


Obecnie realizowane nabory

Obecnie realizujemy nowy nabór, który biorąc pod uwagę doświadczenia jakie już mamy, planujemy, że ma szansę na rozpoczęcie w okolicy druga połowa października-pierwszy tydzień listopada (wszystko zależy tutaj od tego jak szybko grupa się uzbiera). Także zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Oczywiście założenie jest również - kto pierwszy ten lepszy, czyli decyduje kolejność zgłoszeń w sytuacji gdyby został osiągnięty górny pułap ilości osób w grupie (kolejne osoby są zapisywane na listę rezerwową).

Zgłoszenia i pytania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jak się zapisać na kurs "CCNA Routing&Switching" oraz "CCNA Security"

Zapisy na kurs Akademii CISCO przyjmujemy na bieżąco. W tym celu należy zgłosić takową jasną i czytelną chęć pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z informacją, czy któraś z dwóch form edycji zajęć (popołudniowa/weekendowa) jest wykluczona. 

Jeżeli się uzbiera grupa conajmniej 12 osób dla danej edycji zajęć (popołudniowej bądź weekendowej), wtedy rozpoczynamy realizację kursu, po uzgodnieniu z uczestnikami terminów realizacji kursu.


Nie jesteś jeszcze przekonany?

Zobacz film nagrany na jednych z naszych zajęć kursu CCNA Routing&Switching, tym samym zobacz jak prowadzimy zajęcia: http://youtu.be/WhReJVQMadI

Film został nagrany na zajęciach wykładowych, na których omawiano tematykę: Wirtualne Sieci LAN (VLAN, trunking, Private VLAN, PVLAN EDGE, DTP, VTP)