Program IT Academy w swoim przeznaczeniu, i w efekcie końcowym skierowany jest na korzyści przede wszystkim dla studentów, a są nimi:

 1. Nauka na zajęciach w oparciu o przygotowane na światowym poziomie programy szkoleniowe, bazujące na technologiach Microsoft, przygotowujące do egzaminów certyfikujących. Więcej informacji na temat ścieżek certyfikacyjnych można znaleźć tutaj.

 2. Po zaliczeniu przedmiotu, który jest prowadzony w ramach programu IT Academy, studenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu od firmy Microsoft.

 3. Możliwość dostępu (również w domu) do 51 kursów e-learningowych technologii Microsoft(dzięki temu iż nasza uczelnia jest członkiem IT Academy w wersji Advanced).

  Dokładną listę kursów można znaleźć tutaj.
  Więcej informacji dotyczących tej platformy e-learnnigowej udostępniającej kursy można znaleźć tutaj.

 4. Egzaminy Microsoft Certified Professional (MCP) – studenci (do momentu aż ukończą uczelnię) mogą zdawać egzaminy certyfikujące za specjalną cenę – 130 zł (tylko w ośrodkach „ABC Data”, który to mieści się obok naszej uczelni), normalnie jest to cena ok. 400 zł

  Więcej o egzaminach certyfikujących można znaleźć tutaj.

 5. Możliwość dostępu i legalnego otrzymania (do domu) większości oprogramowania firmy Microsoft (praktycznie każdego poza „MS Office”) w ramach programu MSDN AA (powiązanego z IT Academy).


Uczelnia również przygotowuje dla studentów ofertę kursów, stricte przygotowujących do egzaminów MCP.