Studenci w ramach pracy koła w obecnym roku akademickim realizują temat o charakterze społecznym: "WYKLUCZENI". Dobór techniki oraz środków realizacji jest dowolny, w oparciu o indywidualne predyspozycje studentów: ilustracja, rysunek, malarstwo, film, animację, grafikę artystyczną wykonaną warsztatowo, bądź cyfrowo. Udział warsztatu cyfrowego jest istotny, lecz nie nadrzędny.

Celem działania koła jest stworzenie skrajnie różnych form wypowiedzi artystycznych oraz zaprezentowanie całości dokonań w postaci interdyscyplinarnej wystawy odbywającej się na terenie uczelni oraz na terenie miast sąsiadujących. W ramach omówienia tematu studenci zdobywają wiedzę z obszaru sztuki krytycznej w Polsce oraz działań twórców światowych, jak i na temat nowych zjawisk w sztuce współczesnej.

Znajdziesz nasz na Facebooku: Grafika Cyfrowa - kolo WSTI.