Samorząd Studencki.

Dnia 22 lutego 2023 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się zebranie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

Na spotkanie stawili się: aktualna Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, Skarbnik wraz z pozostałymi członkami Samorządu oraz Studenci WSTI.

Głównym celem zebrania było przeprowadzenie wyborów, które wyłoni nowych członków Samorządu Studenckiego WSTI.

Wybory zostały przeprowadzone w sposób jawny, a wyniki prezentują się następująco:

  1. Przewodnicząca Samorządu: Julia Repeć

  2. Wiceprzewodnicząca Samorządu: Julia Dutka

  3. Skarbnik Samorządu: Krystyna Polowy

  4. Członek Samorządu: Nadia Pluta

  5. Członek Samorządu: Kacper Siwek

Kolejnym punktem spotkania było przydzielenie wakatów w uczelnianych Zespołach i Komisjach oraz przybliżenie nowym osobom obowiązków, które wiążą się z ich stanowiskami.

Zebranie zakończyło się około godziny 20.00.


Dnia 10 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie Samorządu Studenckiego WSTI, na którym został poruszony m.in. temat kadencji na najbliższy rok akademicki 2022/2023.
Z racji rezygnacji Sabiny Karewicz ze stanowiska, został wskazany nowy kandydat – Jagoda Wasiak, która jednogłośnie została wybrana nowym Skarbnikiem.
Agnieszka Gawlińska w dalszym ciągu pełni funkcję Przewodniczącej, a Karolina Pytel Wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego WSTI.


Dnia 11 lutego 2021 r. miało miejsce spotkanie online Samorządu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, wraz z zainteresowanymi studentami, chętnymi do wstąpienia w szeregi Samorządu.
W trakcie spotkania Magdalena Miller zrzekła się funkcji Przewodniczącej Samorządu, Paweł Zwierzyński ustąpił ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącej, Anita Otręba zwolniła funkcję Skarbnika.
Samorząd zajmował swoje stanowiska do dnia 23 lutego 2021 r. włącznie.

Jednogłośnie wyłoniono członków nowego Samorządu w składu którego wchodzą:

Przewodniczący – Agnieszka Gawlińska
Zastępca Przewodniczącego – Karolina Pytel
Skarbnik – Sabina Karewicz


Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego WSTI w Katowicach za rok akademicki 2022/2023