facebook
Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

logo UE

Studencie!

Zbadaj swój poziom wiedzy. Odpowiedz na pytania przygotowane przez naszych wykładowców i zobacz, czy nadchodząca sesja jest dla ciebie tylko formalnością, czy może najwyższy czas odkurzyć notatki.

Poniżej znajdziesz ankiety, dotyczące kompetencji z danych przedmiotów. Wypełnij je i oceń swoje umiejętności.

Aby sprawdzić swój poziom wiedzy, zaloguj się na uczelnianego maila (testy dostępne są wyłącznie dla użytkowników domeny "edu.wsti.pl").

 

 


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach".

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 488 134,19 zł

Dofinansowanie: 2 413 454,19 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 220 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków InformatykaGrafika I stopnia (34 K, 186M) poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych specjalności (180 os. w tym 28K), zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji (certyfikowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia z przedsiębiorcami) dla 85 os. w tym 32K, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 9 pracowników uczelni, w tym 7K). Realizacja celu głównego projektu do 31.12.2023 r.

 

logosy ue 01 logosy ue 02 logosy ue 03 logosy ue 04

 

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook